Tongeren vandaag

Nieuws

Politie vanaf 1 november in Ambiorixkazerne

Politie Tongeren/Herstappe verhuist op 1 november definitief naar de Ambiorixkazerne. De politiediensten werden bij de oprichting van de politiezone in 2001 gehuisvest op 2 locaties: de voormalige rijkswachtkazerne aan de Maastrichtersteenweg en het Praetorium in de Maastrichterstraat. Twee vestigingen op twee verschillende locaties zorgen voor heel wat praktische problemen en veel heen- en weer rijden.

Patrick Dewael: “De gemeentepolitie van Tongeren heeft al sinds de oprichting van de interpolitiezones in 1996 een voortrekkersrol gespeeld met de oprichting van de interpolitiezone Tongeren-Herstappe. In 2000 werd Tongeren geselecteerd als pilootzone voor de oprichting van de lokale politie. In 2001 werden de gemeentepolitie en de rijkswacht definitief omgevormd tot 1 entiteit, met huisvesting op de 2 bestaande locaties. Vanaf 1 november zullen voor het eerst sinds de eenmaking alle politiediensten op één locatie samen zitten.”

Blok D in de Ambiorixkazerne werd tussen 2007 en 2012 helemaal gestript en gerenoveerd door de Regie der Gebouwen. Aanvankelijk nam de Tongerse federale gerechtelijke politie hier zijn intrek. De 102 medewerkers van de FGP zijn intussen vertrokken naar Hasselt. Enkel het labo is Tongeren gebleven. Blok D bestaat uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en 2 verdiepingen. Het publiek krijgt enkel toegang tot de gelijkvloerse verdieping.

Het nieuwe commissariaat is volgens korpschef Luypaert in de mate van het mogelijke aangepast aan de noden van deze tijd: . "Door de nieuwe vigerende regelgeving moet je als politie zaken voorzien, die vroeger niet of minder aan de orde waren. Het cellencomplex ( waar je nu met de combi kan binnenrijden) is qua veiligheid aangepast aan de moderne behoeften. Video- en verhoorlokalen (ook specifiek voor het verhoor van minderjarigen), ruimtes voor overleg tussen de advocaat en zijn aangehouden cliënt, een lokaal voor slachtofferbejegening, jeugdcellen voor minderjarigen, een ruimte voor het onderhouden en aanleren van nieuwe technieken, kleedkamers voorzien van douches voor het personeel en meer” zegt de korpschef.“

Vanuit de Ambiorixkazerne zal de dienstverlening klantvriendelijker en efficiënter georganiseerd kunnen worden”, zegt An Christiaens (burgemeester wnd.). “Ik hoor bij het politiepersoneel dan ook alleen maar positieve reacties. Bezoekers kunnen de nieuwe politiepost vlot bereiken en er is voldoende parking, zowel voor bezoekers als voor eigen personeel. Doordat alle afdelingen nu in hetzelfde gebouw operationeel zijn, kan er bovendien vlotter samengewerkt worden. De antennepost in het Praetorium blijft evenwel behouden. Hier kan de Tongenaar voortaan nog terecht tijdens de openingsuren van de stedelijke administratie voor eenvoudige klachten en het afleveren van attesten.“

Voor de post in Herstappe verandert er niets”, volgens burgemeester Lowet. De Herstappenaren kunnen één dag per week terecht in de Dorpsstraat waar de wijkagent hen ontvangt. Wegens werken aan het gebouw is dit voorlopig alleen na telefonische afspraak met de wijkagent.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame