Tongeren vandaag

Nieuws

Politie verhuist naar Ambiorixkazerne

De lokale politie Tongeren-Herstappe neemt zijn intrek in blok D van de voormalige Ambiorixkazerne langs de Blaarstraat. Door de verhuis komt de oude Rijkswachtkazerne langs de Maastrichtersteenweg leeg te staan. In het Praetorium blijft een onthaalpost behouden

Gisteren heerste er een grote bedrijvigheid op de site van de Ambiorixkazerne. De eerste verhuiswagen arriveerde al 07u ’s morgens aan de voormalige Rijkswachtkazerne. De brigadepost mocht als eerste verhuizen. De 35 leden van de Interventieploeg, de 7 leden van de recherche en de 3 leden van de Planning waren er gehuisvest in aftandse lokalen. Hierna was het de beurt aan het politiecommissariaat in het AC Praetorium. Heel het korps werd ingeschakeld, samen met de Technische Dienst van de stad.


Elk transport werd begeleid door politievoertuigen.

*FGP
Blok D werd tussen mei 2007 en februari 2012 helemaal gestript en gerenoveerd door de Regie der Gebouwen voor de 102 medewerkers van de Tongerse federale gerechtelijke politie van het gerechtelijk arrondissement Tongeren-Maaseik (FGP). De kostprijs voor de kantoren met een oppervlakte van 7.000 m² bedroeg 9,2 miljoen euro. De FGP is ondertussen weggetrokken, enkel hun labo is achtergebleven. Blok D omvat een kelderverdieping, een gelijkvloers en twee volwaardige bovenverdiepingen. In de kelder bevinden zich o.a. garages en een cellencomplex. Ook op het eerste verdiep zijn er cellen. De lokale politie betrekt de eerste verdieping. De bovenverdieping wordt voorlopig niet gebruikt. Het publiek zal enkel op het gelijkvloers terecht kunnen.

Korpschef Geert Luypaert was zelf niet aanwezig bij de verhuis. Hij vertoeft enkele dagen in Sofia (Bulgarije) waar hij een symposium volgt van de FBI: “Alle diensten samen op één locatie betekent een enorm praktisch voordeel voor de operationele werking. Zo hoeft er voor de briefing niet meer over en weer gereden te worden”, vertelt Luypaert telefonisch vanuit Sofia. In het stadscentrum (Praetorium) blijft een onthaalpost behouden waar de burger terecht kan voor een klacht of een attest, enkel tijdens de openingsuren van het Praetorium. “Dat zal pas ten vroegste vanaf oktober in voege treden, na overleg met de burgemeester. Eerst moeten we de communicatie in orde maken”. Problemen tijdens dringende interventies door de flessenhals aan het spoorwegviaduct vreest de korpschef niet: “De aanrijweg is in vogelvlucht amper honderd meter langer geworden en onze voertuigen zijn uitgerust met een sirene”.

*Balieplein

“De verhuis naar de kazerne vergde een lange voorbereiding”, vertelt wnd burgemeester An Christiaens: “De beslissing dat de diensten van lokale politie zich zullen vestigen in de voormalige kazerne is voornamelijk ingegeven door de noodzaak dat de diensten van lokale politie zich op één locatie kunnen vestigen. Dit is klantvriendelijker, efficiënter en operationeel vlotter om een goede dienstverlening te garanderen. De verhuis is vandaag van start gegaan en binnen enkele weken zullen zowel mensen als middelen vanuit de Blaarstraat operationeel zijn. Er wordt wel een antenne behouden op de huidige locatie in de Maastrichterstaat, dit om ook vanuit het centrum een loketfunctie te kunnen voorzien.

Een deel van de vrijgekomen ruimte blijft dus voorbehouden voor de politie. De resterende ruimtes zullen worden gebruikt door de stadsadministratie, o.a. voor het creëren van een balieplein.De Rijkswachtkazerne op de Maastrichtersteenweg en de achterliggende gebouwen zijn hoofdzakelijk eigendom van de Regie der Gebouwen. Stad Tongeren is slechts eigenaar van een beperkt gedeelte van het perceel. Regie der Gebouwen zal de trekkende rol op zich nemen om de site te koop te stellen. Geïnteresseerde ontwikkelaars mogen zich dus altijd kenbaar maken”, weet Christiaens. Of nu ook de brandweer zal verhuizen naar de Blaarstraat is vandaag nog onduidelijk: “De brandweer is een aparte zone (Hulpverleningszone Zuid-West Limburg) en dus een aparte entiteit”, aldus de wnd burgemeester.

De verhuis zorgt binnenkort ook voor een nieuw telefoonnummer voor de lokale politie: Voor algemeen onthaal : 012/ 25 90 00.

Maar voorlopig blijft het oude nummer nog in voege: 012/800.300

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame