Tongeren vandaag

Nieuws

Rapport inwoners Hubensbeemden

Inwoners Hubensbeemden wonen graag in hun wijk en waarderen de vernieuwing van stadspark De Motten

Binnen de samenwerking tussen stad Tongeren en RIMO Limburg is de eerste buurtanalyse van de sociale woonwijk Hubensbeemden afgerond. Doel van deze buurtanalyses is om beter zicht te krijgen op de wensen en behoeftes van de inwoners en te onderzoeken welke verbindende initiatieven kunnen bijdragen tot een vitale buurt waar iedereen zich thuisvoelt.

Het voorgestelde rapport bevat zowel objectief cijfermateriaal van de buurt als een kwalitatief luik waar buurtbewoners en professionele actoren zoals de gemeentelijke mobiliteitsdienst, de groendienst, lokale welzijnspartners, … werden bevraagd.In totaal werden er 52 huisbezoeken afgelegd. Met vragen zoals ‘Wat maakt jouw buurt aangenaam? Wat zou je graag willen veranderen?’ ging opbouwwerkster Verdiana op pad.

Patrick Dewael, burgemeester: “Uit deze buurtbevraging blijkt dat de mensen graag in Hubensbeemden wonen. De buren helpen mekaar. Het groen wordt gewaardeerd en vergt opvolging.Het pleintje in het midden van de buurt biedt kansen als ontmoetingsplaats. Het stadsparkDe Motten biedt een meerwaarde voor de buurt. Niet iedereen is evenwel op de hoogte van het volledige aanbod van de sociale voorzieningen - dat is allicht nog een werkpunt.”

“‘Dit rapport vormt een mooie aanzet om verder vertaald te worden in een gedragen en concreet actieplan’’ zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.Hiervoor wordt binnenkort een stuurgroep Buurtgerichte Zorg opgericht. In tussentijd is er ook een coördinator Buurtgerichte Zorg werkzaam in de stad Tongeren”, besluit Jos Schouterden.

Momenteel wordt een tweede buurtanalyse uitgevoerd in de wijk Nieuw Tongeren. Later dit jaar is het de beurt aan Paspoel, Plinius en de Stationsbuurt. Katrien Franssens, teamcoördinator RIMO Limburg: “We zijn blij dat we kunnen samenwerken met de stad Tongeren om de mening van de bewoners in kaart te brengen. Op basis van de gesprekken met bewoners werken we aanbevelingen uit, zodat de stad op een gerichte manier toekomstplannen voor de buurten kan uitwerken.”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame