Tongeren vandaag

Nieuws

Resultaten 'Straatvinken'

Op donderdag 20 mei namen meer dan 4.000 burgers in heel Vlaanderen gedurende 1 uur deel aan het straatvinken. Ook de stad Tongeren nam deel aan dit project.

Patrick Dewael, burgemeester: “Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment op 20 mei noteerden de deelnemers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeerden. We danken dan ook alle deelnemers en nodigen u nu al uit om op donderdag 19 mei 2022 om 17 uur opnieuw te tellen.”

“In Tongeren gingen op 6 locaties straatvinken aan de slag. Het onderzoek levert zeer interessante informatie op over de modal split op die wegsegmenten. En als we jaar na jaar kunnen deelnemen aan de tellingen kunnen we ook steeds meer trends uit de cijfers halen,” aldus Patrick Jans, schepen van Milieu.

Resultaten in Tongeren:

- Koninksemsteenweg: 84% gemotoriseerd verkeer. Recent werd een fietsdossier (studie) opgestart voor de Koninksemsteenweg en Koninksemstraat. In de projectzone van de Ruttermolenstraat tot aan de Wallen (R72) worden deze legislatuur aanpassingen gerealiseerd voor fietsers.

- Kastanjewal: 44% langzaam verkeer. Deze goede score is het resultaat van o.a. de herinrichting van het stadspark De Motten en de invoering van de fietszone in het centrum.

- Bilzersteenweg: 98% gemotoriseerd verkeer. Deze situatie gaat beteren door enerzijds samen met AWV in te zetten op de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 2 (tussen Baversstraat en Maastrichtersteenweg) en anderzijds creëren we een voor de fietser veiligere parallelle fietsroute via de Driekruisenstraat door in het project herinrichting Nieuw-Tongeren een knip aan het kerkhof te realiseren die zal zorgen voor minder sluipverkeer en dus een aangenamer fietsklimaat.

- Achttiende Oogstwal: 91% gemotoriseerd verkeer. Ook hier gaat de situatie beteren naar aanleiding van de herinrichting Nieuw Tongeren (zie puntje hierboven).

- Maastrichtersteenweg: 99% gemotoriseerd verkeer. AWV legt in de toekomst fietspaden aan tussen de spoorwegbrug en de aansluiting met de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 2.

- Kremersstraat: 100% gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de alternatieve route door de Kevie volgen om zich van en naar de stad te begeven. Dit traject behoort tot fietssnelweg F791 en zal in de toekomst ook nog aangepakt worden.

Meer info: http://straatvinken.be/resultaten-2021-gemotoriseerd-verkeer-neemt-te-traag-af/

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame