Tongeren vandaag

Nieuws

Rotary schenkt leesarena aan Ligo

Rotary Club Tongeren heeft een leesarena met bib geschonken aan Ligo, het centrum voor Basiseducatie dat onderdak heeft gevonden bij het BCG op Overhaem. "Elk jaar worden er via de commissie Dienst aan de gemeenschap een aantal projecten geselecteerd om te ondersteunen. Voor de editie 2024 waren we nog op zoek naar een project of doel dat zich toespitste op armoede of meer specifiek kinderarmoede. Op die manier kwamen we bij Ligo terecht",

vertelde voorzitter Peter Laenen. "Directeur Marissa Martens heeft de werking en het doel van LIGO op een enthousiasmerende wijze toegelicht en onze club was meteen overtuigd dat we LIGO moesten steunen. Ligo wees ons erop dat in Vlaanderen maar liefst 15% van de volwassenen tussen 16 en 65 jaar moeite heeft met lezen en schrijven. Dit betekent dat meer dan een half miljoen volwassenen in Vlaanderen hinder kunnen ondervinden in alledaagse situaties. Ligo focust onder meer op het aanleren van Nederlands aan laag of niet-geletterde (volwassen) mensen. Voor de nieuwe locatie van LIGO in Tongeren, stelde men voor om in de pauzeruimte voor de cursisten een uitnodigende ‘leesarena met bib’ te voorzien. Een leuke en zeer laagdrempelige zit- en leesruimte met zeer toegankelijke boeken en tijdschriften, specifiek voor deze doelgroep. Als Rotary willen we projecten niet enkel financieel ondersteunen,

maar wensen we ook de slagzin “People of action” waar te maken, en de handen uit de mouwen te steken. En dus ook op die manier ons steentje bij te dragen aan de opbouw van de via een District Grant gesponsorde leeshoek".

Directeur Marissa Martens gaf een rondleiding:  "Ligo Tongeren heeft al op verschillende locaties gezeten. O.a. in de Radiostraat en nu komen we van bij SIBBO. Hier huren we nu 1.200 m² met o.a. meerdere klaslokalen, een creatieve ruimte, een bureel om voor te bereiden en een intake lokaal. We ondersteunen 500 cursisten via taalstimulering. Deze leesarena betekent meer dan een hoop hout voor ons. Het is een bewijs van erkenning en interesse vanwege Rotary Club Tongeren. Een goede daad doen, geeft een warm gevoel. Er komt oxytocine vrij , zowel bij de gever als bij de ontvanger

BCG-directeur Arthur Vandebosch en lid van Rotary had goed nieuws: "Er is ons beloofd dat we afgedankte boeken zullen krijgen van de bibliotheek". 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame