Tongeren vandaag

Nieuws

Samenwerking huisartsen tegen Corona


Coronavirus – samenwerking huisartsen
In de strijd tegen het coronavirus hebben de artsen van az Vesalius en de huisartsen uit de gemeenten Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeselt, Kortessem en Wellen de krachten gebundeld. Dankzij hun samenwerking wordt de opnamecapaciteit van het ziekenhuis bij een eventuele uitbreiding van het aantal coronabesmettingen maximaal gevrijwaard.

In overeenstemming met de richtlijnen van Sciensano, de federale wetenschappelijke instelling voor volksgezondheid, moeten patiënten die koorts hebben en/of luchtwegklachten zoals een droge hoest of ademhalingsmoeilijkheden, telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Deze zal via telefonisch consult bepalen of de patiënt thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
Een patiënt die na telefonisch consult naar de Spoedafdeling van az Vesalius komt, wordt er sinds zaterdagochtend klinisch onderzocht door een huisarts van wacht. Wanneer blijkt dat de patiënt mogelijk met het coronavirus is besmet, zal hij verder onderzocht worden door de artsen van az Vesalius.
Bij ernstige klachten zal de patiënt ook getest worden. Mocht blijken dat de symptomen van de patiënt helemaal niet overeenstemmen met die van het coronavirus, dan schrijft de huisarts de patiënt de juiste medicatie voor en stuurt hij hem weer naar huis, om daar veilig uit te zieken.

Dankzij de aanwezigheid van de huisarts, blijven de spoedartsen van az Vesalius beschikbaar om hulp te bieden bij klassieke spoedgevallen, die natuurlijk ook nog steeds voorkomen.
In het weekend is er op de Spoedafdeling van az Vesalius een huisarts aanwezig van 8u tot 20u, en op weekdagen van 9u tot 17u. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal deze regeling worden aangepast.

Patiënten die niet bij hun huisarts terecht kunnen, kunnen ook nog steeds bellen naar de coronafoon (012/39 69 33) van az Vesalius, die op weekdagen bereikbaar is van 9u30 tot 17u. Deze regeling geldt voor alle inwoners van bovenvermelde gemeenten. Er zijn geen andere triageplaatsen voorzien, ondanks andere berichten in de pers. Door op deze manier samen te werken dragen de huisartsen, de spoedartsen en alle betrokken verpleegkundigen bij tot de bescherming van de volksgezondheid in Zuid-Limburg.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame