Tongeren vandaag

Nieuws

Samenwerking parket – lokale politie – onderwijs en stadsbestuur werpt vruchten af

"

Vorig jaar werd het samenwerkingsprotocol tussen parket, lokale politie, de Tongerse onderwijsinstellingen (de secundaire scholen, het Centra voor alcohol en andere drugproblemen Limburg en het Lokaal overlegplatform) en het stadsbestuur uitgebreid. Na een jaar van intensieve samenwerking zijn de resultaten bijzonder positief.

Het eerste samenwerkingsprotocol (met druggerelateerde thema’s) werd ondertekend in 2007. In 2009 volgende een uitbreiding naar thema’s zoals spijbelen, geweldpleging, diefstal,… In 2018 werden na een grondige evaluatie de thema’s sexting en andere vormen van cyberpesten toegevoegd.

Patrick Dewael, burgemeester: “Dankzij het samenwerkingsprotocol is er nu een duidelijke en transparante manier van communicatie tussen alle partijen met een meer globale, geïntegreerde aanpak en opvolging van feiten in en rond de scholen. Het is een goede zaak dat er een grote bereidheid is van alle partners om intensief samen te werken rond actuele thema’s. Deze samenwerking tussen alle velden biedt een unieke kans om ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en mekaar te versterken in het preventief zowel als reactief aanpakken van maatschappelijke problemen op school – dit alles binnen een reëel opvoedkundig kader.”

“Als in een goed huwelijk merken we dat de partners nu een beter inzicht hebben in mekaars taken en aanpak. Dat werkt drempelverlagend en biedt perspectief. Zo nemen bijvoorbeeld schooldirecties vlotter contact met de politiediensten om hun bezorgdheden te uiten. Deze interventies maken dat problemen snel en adequaat opgelost kunnen worden en dat het parket vaak niet ingeschakeld moet worden, zegt Guy Schiepers, schepen van Onderwijs.”

“Voor het volgende werkjaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Zo wordt er werk gemaakt van een grotere ouderbetrokkenheid en zal er tevens werk gemaakt worden van een betere communicatiedoorstroming naar onder andere zorgteams, leerlingenbegeleiders en CLB. Ook het basisonderwijs zal betrokken worden bij relevante thema’s,” besluit Guy Schiepers.

"
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame