Tongeren vandaag

Nieuws

Samenwerking tussen Ter Heide en Intesa uitgesteld

De geplande samenwerking tussen zorginstellingen Ter Heide en Intesa blijkt niet voor morgen te zijn
In oktober 2018 werd het startschot gegeven om een vergaande samenwerking tussen Intesa en Ter Heide te onderzoeken. Na een grondige analyse en het inwinnen van juridisch advies doken er te veel wettelijke beperkingen op om tot één organisatie te komen.
‘We kunnen niet anders dan besluiten dat, ondanks alle gezamenlijke inspanningen, onze droom op dit ogenblik geen werkelijkheid kan worden’, stellen directeurs Paul Geypen (Ter Heide) en Dieter Tuybens (Intesa).
Samenwerking binnen ons zorglandschap is meer dan ooit nodig, zelfs noodzakelijk. Intesa en Ter Heide zijn op het vlak van zorg zo aanvullend dat een samenwerking logisch leek. Schaalvergroting heeft immers voordelen voor zowel de cliënten als de organisaties.
‘De samenwerking is op het juridische luik gestruikeld’, stelt Paul Geypen van Ter Heide. ‘Als intercommunale is het op dit ogenblik wettelijk onmogelijk om een structurele samenwerking op te zetten met een private organisatie.
We moeten/gaan ons nu o.a. binnen onze bestuursorganen bezinnen of en hoe we hier verder mee gaan. Dit probleem moet ten gronde uitgeklaard worden vooraleer we verdere stappen kunnen ondernemen.’ ‘De eerste vier items: het patrimonium, de financiële haalbaarheid, het bestuur en de personeelsstatuten, werden uitvoerig geanalyseerd en leverden geen onoverkomelijke problemen op’, stelt Dieter Tuybens van Intesa. ‘Het is dan ook bijzonder jammer dat we op het wettelijk kader stuitten. We blijven echter zoeken naar nieuwe en vernieuwende samenwerkingen.’ ‘Wat de toekomst brengt, weten we nu niet’, besluiten Paul Geypen en Dieter Tuybens

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame