Tongeren vandaag

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst Brugteam / Rimo

Het Vlaams Agentschap “opgroeien” kende het O.C.M.W. een subsidie van  50.000 Euro toe voor 3 jaar. in het kader van “vernieuwende projecten 'Huis van het Kind (HvhK).

Het HvhK zal de gelden gebruiken voor het aansturen van een brugteam dat bestaat uit vrijwilligers. "Het team zal als taak hebben om kansarme gezinnen met lagere school kinderen toe te leiden naar het dienstverleningsaanbod van het HvhK (en O.C.M.W.). De gezinnen zullen door de vrijwilligers benaderd worden om gebruik te maken van de sociale dienstverlening van het O.C.M.W.
Tegelijkertijd zullen de vrijwilligers het O.C.M.W. inlichten over de moeilijkheden en drempels die deze gezinnen ervaren en waarom het bestaande hulpverleningsaanbod eventueel genegeerd wordt. Deze info is belangrijk omdat de aanbieder van sociale dienstverlening desgewenst zijn hulpstrategie kan herzien. 
De vrijwilligers zullen gerekruteerd worden uit Tongerse organisaties die nu al een sterke aanwezigheid kennen binnen de armoedebeweging. Met name zullen contacten gelegd worden met “de schakelaar” en “de nieuwe volksbond”.
Om dit project aan te sturen wenst het HvhK Rimo in te schakelen om de vrijwilligers te werven, op te leiden en vooral te begeleiden. Men voorziet ½ F.T. op bouwwerker. De geraamde kosten bedragen 37.400 Euro.
Het O.C.M.W. wenst deze opdracht te concretiseren in een samenwerkingsovereenkomst", weet schepen Jos Schouterden

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame