Tongeren vandaag

Nieuws

Stad wil opnieuw handelspand omvormen tot stadstuin

Stad Tongeren wil opnieuw handelspand omvormen tot stadstuin

Op de gemeenteraad van april wordt de goedkeuring gevraagd voor de aankoop van een handelspand gelegen in de Maastrichterstraat. Het stadsbestuur wil de site omvormen tot een stadstuin, conform de tuin aan het Huis Theelen.

Wat vooraf ging..

In 2017 werd stad Tongeren eigenaar van de voormalige Standaard Boekhandel in de Maastrichterstraat. Inpandig lag een verscholen gebouw dat deel uitmaakte van een oud kanunnikhuis. Twee jaar na de aankoop zag de site er helemaal anders uit. Met de restauratie van Huis Theelen legden we het historisch hart van Tongeren open en veranderden we het stadsbeeld in positieve zin. De twee aangrenzende waardevolle kanunnikenhuizen kregen meer ademruimte en het administratief centrum Praetorium maakt sindsdien ten volle deel uit van het centrum. De tuin rond Huis Theelen in inmiddels een drukbezochte stadstuin waar mensen graag komen verpozen.

Nieuwe kansen

Vandaag stelt zich opnieuw een uitzonderlijke opportuniteit. Het handelspand Maastrichterstraat 83 (Steff Line) staat te koop. Deze handelszaak stopt in het najaar. Wat weinig mensen weten is dat dit pand aansluit op een grote tuin die in eigendom is van de FOD Justitie. Tongeren is een sterk versteende stad en de aanleg van pleinen en groene zones wordt daarom sterk aangemoedigd door het stadsbestuur. De stad Tongeren grijpt nu zelf de kans om de inrichting van deze site naar een hoger niveau te tillen, net zoals voorheen op de site van Huis Theelen.

Daarom wordt nu de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd om dit handelspand aan te kopen. Het pand zal vervolgens afgebroken worden zodat de inrichting van een nieuwe stadstuin mogelijk wordt. We gaan hierbij geleidelijk te werk. Eerst willen we een parkje aanleggen op de site van het handelspand dat we aankopen. Nadien zal een gedeelte van de tuin van de rechtbank bijkomend opgenomen worden. In een laatste fase is het de bedoeling om ook de doorsteek naar de Kielenstraat te realiseren. De gesprekken hiervoor zijn lopende, zowel met FOD Justitie als met de Regie der Gebouwen. De Voorzitter van de rechtbank is alleszins enthousiast.

Ter voorbereiding werden er alvast een drietal pistes uitgewerkt voor de inrichting van de dit nieuwe stadsdeel. Door het gefaseerd aanleggen van groene eilanden, het toevoegen van hoogwaardige beplanting en het creƫren van zitgelegenheid en speelruimte zal de binnenstad en het handelscentrum alleszins aantrekkelijker worden, zowel voor inwoners als voor bezoekers.

Het winkelpand dat nu aangekocht zal worden heeft historisch geen waarde en is niet beschermd. De aankoopprijs van het pand is vastgesteld op 335.000 euro.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame