Tongeren vandaag

Nieuws

STIP-IT, de week tegen Pesten

De Vlaamse week tegen Pesten gaat door van 22 februari tot 1 maart. 
De stad Tongeren draagt haar steentje bij. Iedere basisschool krijgt 4 blauwe  stippen om aan de poort of voordeur op te hangen. Daarnaast zullen de stippen ook terug te vinden zijn in de Bibliotheek, de kinderopvang, het jongerencentrum en de jeugddienst.
Elke stip staat voor een andere stelling: 
- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
- Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.


In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig probleem. Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alzo lukt het beter om kinderen te steunen en het pesten te doen stoppen. 

Patrick Dewael, burgemeester: “Wat is het verschil tussen pesten, plagen en ruziemaken? De grens lijkt soms heel vaag. Toch kunnen we  een duidelijk onderscheid maken. Waar plagen en ruziemaken voornamelijk spontaan en van korte duur zijn, is pesten doelbewust en van langere duur. Wanneer het op pesten aankomt neemt ook de Stad zijn verantwoordelijkheid op. In 2018 werd er een samenwerkingsprotocol tussen de middelbare scholen, de politie en de stad Tongeren aangepast en opnieuw ondertekend. In dit protocol staan ook afspraken rond de thema’s pesten en cyberpesten en welke stappen er worden gezet bij het binnenkomen van meldingen.  ”

An Christiaens, schepen van Jeugd: “Het Vlaamse netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ en Ketnet werken al enkel jaren samen om het thema ‘Pesten’ onder de aandacht te brengen. Sinds 2018 werd de STIP-IT actie gelanceerd. Door het plaatsen van 4 gekleurde stippen maken kinderen en jongeren een krachtige vuist tegen pesten". 

Guy Schiepers, schepen van onderwijs: “Wanneer men pestgedrag vaststelt, is het van groot belang dat hier snel een eind aan wordt gesteld. Scholen en CLB’s hebben een belangrijke rol te vervullen. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer er zich een probleem stelt inzake pesten.  Elke klacht moet ernstig genomen worden. Vandaar is het heel belangrijk dat elke school een ‘pestplan’ heeft en dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn.” 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame