Tongeren vandaag

Nieuws

Storm erkend als ramp

STORM EN RUKWINDEN DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN TUSSEN 9 EN 15 MAART 2019 ERKEND ALS RAMP

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 gepubliceerd, waarbij de storm en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als algemene ramp worden beschouwd. Tongeren behoort tot de gemeenten die erkend zijn.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020. Aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket. Alle info, de link naar het e-loket alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Let wel, uw verzekeraar blijft uw eerste aanspreekpunt. De tussenkomst van het Vlaams rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis eenvoudige risico’s.

Meer weten? Tel. 02 553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame