Tongeren vandaag

Nieuws

Tongeren investeert 80.000 euro in mentaal welzijn van haar jongeren

Eén op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, de coronacrisis heeft dit nog versterkt. Daarom zet Tongeren extra in op het welzijn van de kinderen en jongeren. Er wordt 80.000 euro voor het project vrijgemaakt.

De coronacrisis heeft er bij veel mensen stevig ingehakt, niet in het minst op het vlak van mentaal welzijn. De Zelfmoordlijn zag haar oproepen met bijna 30% stijgen, de jongerenhulplijn Awel zag een toename van 20%. Minister van Binnenlands Bestuur maakte daarom 3 miljoen euro vrij. Voor elke euro die een gemeente inzet voor het mentaal welzijn van haar kinderen en jongeren, legt Vlaanderen er één euro bij op. De maximale ondersteuning vanuit Vlaanderen bedraagt 40.000 euro per project.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Vanuit Vlaanderen kunnen we jongeren die het moeilijk hebben onmogelijk bereiken zonder beroep te doen op de lokale besturen. Zij zijn het best geplaatst om op een heel laagdrempelige manier jongeren te bereiken, in gesprek te gaan en toe te leiden naar de juiste instanties.”

In totaal hebben 103 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid, goed voor 2,6 miljoen euro. De projecten zijn erg uiteenlopend: extra Overkophuizen, preventieve gezinsbegeleiding, buddyprojecten, toeleiding naar professionele hulpverlening via het jeugdwerk, mobiele skateparken waar een psycholoog aanwezig is, … En ook Tongeren gaat dus van start met een project.

Patrick Dewael, burgemeester: “In Tongeren is er een groep tieners tussen 12 en 18 jaar die tussen de mazen van het net vallen als het aankomt op georganiseerd jeugdwerk dat aan hun noden voldoet. Een groot deel van deze tieners zijn maatschappelijk kwetsbaar. We willen deze jongeren niet lossen en zijn tevreden dat Vlaanderen budgetten vrij maakt om lokale initiatieven te ondersteunen.”

Vlaanderen verleent subsidies aan lokale besturen die een rol opnemen om op korte termijn acties te ondernemen voor het verhogen van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken: “In Tongeren gaan we een overeenkomst aan met vzw Arktos omdat de visie van deze vzw aanleunt bij de doelstellingen die we voor ogen hebben. Er wordt een medewerker aangesteld die als taak heeft om in te zetten op verbindende, outreachende acties naar tieners en jongeren om dan samen met hun op zoek te gaan naar een ontmoetingsplek. Daarnaast zal deze medewerker de bestaande jeugdverlening en het lokale vrijetijdsaanbod meer bekend maken bij de jongeren en deze af te stemmen op hun noden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame