Tongeren vandaag

Nieuws

Tongerse begraafplaatsen online

Het kerkhof tussen de Bilzersteenweg en de Driekruisenstraat werd meer dan tweehonderd jaar geleden aangelegd. Toenmalige autoriteiten beslisten dat begravingen niet langer rond kerken mochten plaatsvinden, maar enkel buiten de stadsmuren. Gedurende die periode van twee eeuwen groeide het kerkhof gestaag en onderging het verschillende transformaties, waarbij duizenden Tongenaren er hun laatste rustplaats vonden.

Burgemeester Patrick Dewael merkt op: "Na de opening van een nieuw stedelijk kerkhof in Berg in 1994, raakte de oude begraafplaats geleidelijk in vergetelheid. Desondanks vinden er nog steeds begrafenissen en bijzettingen plaats. Bovendien zijn er enkele bijzondere graflocaties, zoals die voor kinderen en oud-strijders. Echter, omdat het merendeel van de begravingen hier dateert van vóór de jaren 1840 en omdat destijds niet altijd alle namen volledig werden geregistreerd, is het vaak moeilijk om specifieke graven te identificeren."

Gerard Stassen, schepen van Erfgoed, voegt toe: "Het Geschiedkundig Genootschap begon eind jaren 1990 met een inventarisatie, die in 2004 werd aangevuld en gepubliceerd door het stadsarchief. Hierin werden graven van vóór 1945 beschreven. Enkele jaren geleden heeft een vrijwilliger van het Stadsarchief, Erik Vranken, de graven opnieuw gefotografeerd, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de inscripties en afbeeldingen op de grafstenen. Erik heeft tevens het grondplan digitaal gereproduceerd, waardoor de foto's en gegevens konden worden gekoppeld met behulp van medewerkers van het Stadsarchief, GIS en Burgerzaken."

Deze gegevens zijn nu online beschikbaar via www.gis3700.be/begraafplaatsenTongerenCentrum en kunnen ook ter plaatse worden geraadpleegd door het scannen van een QR-code. Men kan informatie opzoeken per graf, maar ook gericht zoeken naar families of specifieke personen. De website biedt ook de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken of opmerkingen te plaatsen.

Inmiddels zijn ook de kerkhoven van Lauw, Nerem, Piringen, 's-Herenelderen en Vreren op dezelfde manier gefotografeerd en in kaart gebracht, en zullen ook zij in de toekomst beschikbaar worden gesteld.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame