Tongeren vandaag

Nieuws

Tongerse omleidingswegen zetten belangrijke stappen

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur bundelen de krachten om de Tongerenaren te informeren over de stand van zaken van enkele grote mobiliteitsprojecten voor de stad de komende jaren. Er werden immers enkele belangrijke stappen gezet.

Voormiddag werd in het Praetorium een aantal grote Tongerse mobiliteitsprojecten toegelicht voor de komende jaren, met focus op de Noordoostelijke (fase 2) en de Zuidoostelijke omleidingsweg.

De Noordoostelijke Omleidingsweg zal de Bilzersteenweg (N730) verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). Het eerste gedeelte (fase 1), tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) via de bestaande Molenweg werd geopend in april 2019. Het tweede gedeelte (fase 2), tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt ten vroegste vanaf 2021 aangelegd.

Voor de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 2 werden in de loop van 2018 de project-MER (Milieu-effecten rapport) en het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) goedgekeurd. Het tracé is dus ook bepaald.
In 2019 werd verder gewerkt aan een technisch ontwerp voor de nieuwe weg, alsook voor de kruispuntoplossingen voor de aantakkingen aan de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg.
Vanaf 2020 worden de nodige grondverwervingen uitgevoerd.

De toekomstige Zuidoostelijke Omleidingsweg zal de verbinding maken tussen de Maastrichtersteenweg enerzijds en industriezone Overhaem en Luikersteenweg anderzijds. Deze verbinding moet nog worden aangelegd.

De Maastrichtersteenweg zal van de Viséweg tot aan de spoorwegbrug worden vernieuwd met meer ruimte voor zwakke weggebruikers, groen en een kwaliteitsvollere inrichting die rekening houdt met de parkeerbehoeften van de omwonenden.

Pas wanneer de omleidingswegen (Noordoostelijke fase 2 en Zuidoostelijke) rondom de stad klaar zijn, kunnen ook de stadswallen gefaseerd worden aangepakt. Dit tussen de Moerenpoort en de Luikerpoort. Het gaat hier dus om een langetermijnproject. Er zal op de wallen meer ruimte voor fietsers en voetgangers moeten komen. De verkeersinfrastructuur moet veiliger en eenvoudiger gemaakt.

Hier kan je een 3D-filmpje bekijken van het traject van de NO-omleidingsweg: via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l38jv7fKBg4&feature=youtu.be

Om de Tongenaren te informeren over de stand van zaken van de grote projecten, nodigen het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer u uit op een infomoment. Op donderdag 5 december is iedereen welkom tussen 17u00 en 20u00. U kan er op uw eigen tempo infopanelen bekijken over alle projecten en gedetailleerde plannen inkijken. Er zullen ook experts van Wegen en Verkeer aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. De infopanelen blijven tot en met donderdag 12 december opgesteld in de hal van het Praetorium. Inwoners die een rechtstreekse impact van de werken zullen ondervinden, worden per brief uitgenodigd voor een specifieke informatiesessie.

Infomoment praktisch

  • Wanneer? Donderdagavond 5 december
  • Hoe laat? 17u00 – 20u00 (doorlopend)
  • Waar? AC Praetorium, Maastrichterstraat 10
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame