Tongeren vandaag

Nieuws

Vaandelwijding KFMB

Voormiddag werd in de basiliek het vaandel gewijd van de Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland (KFMB), afdeling Tongeren.

Deze nationale vaderlandslievende vereniging is verknocht aan de herinnering der Bezettingslegers en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland tot 2002. Na de Koude Oorlog heeft de KFMB zich opengesteld voor de Belgen en de Europeanen die hebben deelgenomen aan de operaties van het Belgisch Leger in het buitenland.
Het gebied van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) werd de 10de provincie van Belgiƫ genoemd. Er woonden 30.000 Belgische families. Door de legerhervormingen werd de krijgsmacht in Duitsland afgebouwd. De laatste kazerne (Spich) werd in juni 2004 verlaten.

Voor het nieuwe vaandel werden een peter (Patrick Dewael) en een meter (An Christiaens) aangesteld, maar ze waren allebei weerhouden en daarom werden in laatste instantie een gelegenheidspeter -en meter aangeduid:


Jan Berger en Mia Simons.

Na de plechtigheid trokken de aanwezigen naar de ActiV (Rutterweg) voor een receptie en een banket.Een aantal verdienstelijke en rechthebbende leden kreeg een ereteken uitgereikt


Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame