Tongeren vandaag

Nieuws

Vaccinatiecentrum getest

Deze namiddag werd het vaccinatiecentrum in DC De Piepel uitgebreid getest. Er werden zowat 50 personen ingeschakeld. Theater Ozzy uit Riemst zorgde voor de figuranten en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis mochten de spuitjes toedienen.

Alles is vlot verlopen.

De voorbije weken werd er met man en macht gewerkt om het vaccinatiecentrum in Tongeren in gereedheid te brengen. De zes gemeentes uit de ELZ-zone hebben in de voorbereiding intensief samengewerkt en heel wat gemotiveerde stadsarbeiders gaven het beste van zichzelf. Van zodra het vaccin beschikbaar is, kan er gevaccineerd worden. Eerst zijn de zorgverleners en 65-plussers aan de beurt, daarna volgen de risicopatiënten en essentiële beroepen. Op welzijnscampus De Motten in Tongeren worden de inwoners van Tongeren en Herstappe gevaccineerd, voor de inwoners van Voeren wordt er een mobiel team klaargestoomd.

Vandaag stond de generale repetitie op het programma. Ze wilden niks aan de twijfel overlaten. Om 16 uur trokken een 50-tal vrijwilligers en figuranten naar Tongeren om het centrum uit te testen.

Er werd uitvoerig gecheckt hoe de doorstroming van bezoekers verloopt. Verbeterpunten werden genoteerd en in de volgende dagen geïmplementeerd. “We willen met deze oefening de mogelijke problemen opsporen en oplossen nog vooraleer ze zich daadwerkelijk kunnen voordoen”, zeggen Patrick Dewael, burgmeester stad Tongeren en Luc Hendrix, voorzitter van ELZ Zuid Oost Limburg.

De bezoekers van het vaccinatiecentrum volgen een parcours via looplijnen in verschillende kleuren. Van bij het binnekomen tot het verlaten van het centrum volg je één en dezelfde kleur. Er worden vier vaccinatielijnen voorzien, zodat er per uur 100 burgers ingeënt kunnen worden.

Wanneer de vaccinatie daadwerkelijk kan starten zal afhangen van de vaccins die geleverd worden.

Hoe zal de vaccinatie verlopen?

Elke bewoner krijgt thuis een uitnodiging tot vaccinatie. Als de afspraak is bevestigd, moet hij zich op het afgesproken moment aanmelden in het hem aangewezen centrum.Vanaf de voorziene parking zullen stewards hem wegwijs maken. Iedereen volgt steeds de aangegeven looprichting. Aan de ingang wordt de temperatuur gemeten. Is die in orde, dan word je geregistreerd en moet je aanmelden voor de medische check-in.Daarna wordt het vaccin toegediend door een verpleegkundige. Na het toedienen van het vaccin blijf je 15 minuten in de recovery ruimte. In elk vaccinatiecentrum is er steeds een arts aanwezig.

Er wordt een mobiel vaccinatieteam ingeschakeld voor personen met een ernstige zorg- en ondersteuningsnood, die de woning niet kunnen verlaten.

Laat je vaccineren zodat het normale leven zo snel mogelijk terug kan opstarten!

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame