Tongeren vandaag

Nieuws

Toegangscontroles in stadspark De Motten

Tongeren en S-Lim voeren slimme toegangscontroles uit op verkeer in stadspark De Motten

De stad Tongeren en S-Lim starten samen een proefproject op in stadspark De Motten. Via ANP-R camera’s worden slimme toegangscontroles uitgevoerd op het verkeer in het park.

Patrick Dewael, burgemeester: “Sedert de heraanleg van het park is gemotoriseerd verkeer via de toegangsweg enkel nog toegelaten voor vergunninghouders. We willen het openbaar karakter van het park behouden en starten daarom samen met S-Lim dit proefproject op. Hiermee kunnen we testenof de inzet van slimme technologie een valabel alternatief kan bieden voor fysieke barrières zoals slagbomen.”

Gedurende 3 maanden wordt via nummerplaatherkenning het gemotoriseerd verkeer op de toegangsweg naar het park gecontroleerd. De ANPR-camera toetst de nummerplaat aan een software waarmee onmiddellijk duidelijk is of deze opgenomen is in de lijst met vergunninghouders, de zogenaamde whitelist. “Het is niet de bedoeling direct naar handhaving over te gaan. We willen wel de effectiviteit ervan testen alsook de afhandeling van de dossiers,” besluit burgemeester Patrick Dewael.

Na het afronden van het project zullen S-Lim en de stad Tongeren samen het project evalueren. “Nadien kan deze slimme technologie uitgerold worden in de hele Smart Region Limburg zodat ook andere lokale besturen deze oplossing kunnen inzetten voor toegangscontrole”, aldus Raf Drieskens, voorzitter S-Lim.

Wanneer dergelijk product op de markt komt, kan het eventueel gekoppeld worden aan handhavingsmaatregelen zoals PV’s en GAS-boetes.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame