Tongeren vandaag

Nieuws

Verlenging subsidie renovatie handelspanden

In 2013 werd er in Tongeren voor het eerst een subsidie voor de renovatie van handelspanden toegekend. Intussen hebben al menig eigenaars of uitbaters hiervan gebruik gemaakt. Het initiatief wordt ook in 2021 verder gezet.

Het reglement ‘renovatie van handelspanden in het kerngebied’ biedt aan handelaars en eigenaars van panden in het winkelkerngebied een subsidie van max. 10.000 euro voor renovatiewerken aan hun handelspand.

Marc Hoogmartens, schepen van Economie: “Het project is een samenwerking van de stad Tongeren met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.Midden 2020 diende de stad Tongeren opnieuw een voorstel in bij het Agentschap voor het verderzetten van de subsidie. Voor de totale looptijd van het project brengen beide partners elk 75.000 euro in. Ook in 2021 kunnen renovatie-aanvragen bijgevolg op een subsidie rekenen.”

Patrick Dewael, burgemeester: “Tongeren zet al geruime tijd sterk in op stadsvernieuwing en op de attractiviteit van het centrum. En dat blijven we doen. De renovatie van handelspanden werkt positief op de aantrekkelijkheid van ons centrum.De subsidie moet private investeringen aanmoedigen want een aantrekkelijke stad is niet alleen een zaak van de overheid, het is evenzeer een zaak van eigenaars van panden”.

De subsidie wordt toegekend in het winkelkerngebied. Dit kerngebied omvat volgende straten: Maastrichterstraat, Sint-Truiderstraat, Via Julianus, Grote Markt (huisnummers 1 tot en met 31 en 2 tot en met 12), Veemarkt en de Hemelingenstraat (huisnummers 1 tot en met 19 en 2 tot en met 22).

Zowel eigenaars als huurders van winkelpanden in het kerngebied kunnen een aanvraag tot subsidie indienen.Voor de subsidie komen zowel gevelrenovatie als aanpassingswerken binnen in het pand in aanmerking.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame