Tongeren vandaag

Nieuws

Vlaanderen investeert in Tongerse riolering

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd. Ook in Tongeren, zo weet Vlaams Parlementslid An Christiaens. Met de Vlaamse subsidie worden de rioleringswerken in de Herkerveldstraat uitgevoerd.


An Christiaens: “De aanleg van gescheiden riolering in de Herkerveldstraat wordt geraamd op 215.205 euro. Met 75% subsidie investeert Vlaanderen fors en de stad Tongeren neemt de rest van het bedrag voor haar rekening. Met deze subsidie kan de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opgekrikt worden. Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, ook de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze stad.”

Vlaams minister Koen Van den Heuvel wil met de subsidie steden en gemeenten extra slagkracht geven om de noodzakelijke werken uit te voeren:

“Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. We willen in heel Vlaanderen duurzaam omspringen met water en daarin zijn zij een belangrijke partner. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in lokale projecten.”

140 miljoen euro subsidie in Vlaamse gemeentes
Door de goedkeuring van het subsidieprogramma 2019 voor de gemeentelijke rioleringen krijgen 184 projecten een subsidie van 75% van de rioleringskosten. Die projecten kunnen nu door de gemeenten en rioolbeheerders concreet uitgewerkt en gerealiseerd worden. De totale kost van die projecten wordt geschat op 290 miljoen euro en de rioleringskost op 190 miljoen. Daar staat een subsidie van ongeveer 140 miljoen euro tegenover.

Europese kaderrichtlijn

In bijna 100 van de geselecteerde projecten wordt bijkomende riolering gerealiseerd. Hiermee leveren we een duidelijke bijdrage om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen. Tenslotte wordt via het subsidieprogramma ook de installatie van 771 IBA’s, installaties voor de individuele behandeling van afvalwater, bij afgelegen woningen gesubsidieerd.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame