Tongeren vandaag

Nieuws

Volgens Groen Tongeren is de regularisering van transportbedrijf in Koninksem onverantwoord

De firma Hertigers in Koninksem werkt al jaren zonder de juiste vergunningen aan de oevers van de Jeker in Koninksem. Ze dient nu bij het stadsbestuur een aanvraag in om dit te regulariseren. Daarnaast wil het bedrijf gevaarlijke stoffen opslaan en niet gezuiverd afvalwater lozen in de Jeker.

Groen Tongeren gaat hier niet mee akkoord en roept de Tongenaren op om bezwaar in te dienen.

Een groot deel van de activiteiten vindt plaats aan de oevers van de Jeker binnen waardevol (VEN) natuurgebied. De Jeker stroomt van hieruit naar het natuurdomein De Kevie en het stadcentrum. Er werd de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in de openlegging van de Jeker. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit zo hoog mogelijk blijft.

Het bedrijf heeft jarenlang onrechtmatig gebruik gemaakt van het natuurgebied aan de Jekeroever om voertuigen en materiaal te stallen. Dit is al lang een doorn in het oog van omwonenden, natuurbeschermers en wandelaars in het gebied. Groen Tongeren vraagt dat de ruimte na sanering terug wordt gegeven aan de natuur.

De activiteiten vinden voor een groot stuk plaats binnen een woonzone en in de nabijheid van een gemeenteschool. De tractoren en vrachtwagens zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties en veel lawaai op elk moment van de dag.

"Groen Tongeren vindt dat de mensen in Koninksem ook recht hebben op een rustige en veilige woonomgeving. Een zwaar transportbedrijf hoort volgens ons niet thuis in een klein dorp dicht bij een school. Bedrijven die hun omgeving zijn ontgroeid moeten een plaats krijgen op een industrieterrein."

Gemeenteraadslid Ruben Stassen, Groen Tongeren: “We krijgen al jarenlang klachten van mensen uit Koninksem over de praktijken van dit bedrijf. Voor ons is de maat vol! Dit bedrijf hoort niet thuis in een dorpskern. Er is in Tongeren genoeg industriegrond beschikbaar voor een bedrijf als Hertigers."

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame