Tongeren vandaag

Nieuws

Wat mag er wel nog in de kerken door corona?

Diaken Paul Gielen stelt vast dat er onduidelijkheid is met betrekking tot liturgische vieringen in de kerk in deze corona-tijd en dat er misverstanden circuleren.
Daarom wil hij duidelijkheid scheppen:

 1. Wat is in de kerk vandaag nog mogelijk?
  1. Waar de kerkdeur geopend is, is de kerk toegankelijk voor persoonlijk gebed, bezinning of om een kaarsje te branden.
   De veiligheidsmaatregelen van social-distance moeten weliswaar gerespecteerd worden.
  2. Er is wel degelijk nog een kerkelijke uitvaart mogelijk.
   Bij een overlijden is het dus mogelijk om nog een kerkelijke dienst in de kerk te hebben.
   Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.
   - het afscheid is in een zeer beperkte kring en mits het respecteren van de social-distance
   - er is geen begroeting en geen offergang
   - ook het kerkpersoneel is beperkt aanwezig.

   Men kan ook verkiezen om een kort afscheidsmoment op het kerkhof voorgegaan door een priester, diaken of gemandateerde leider in de uitvaart.
   Ook hier weer, in beperkte kring en mits het respecteren van de social-distance.

   Nadien wanneer de crisis voorbij, kan men ook een kerkelijke afscheidsviering vragen.

Bij een overlijden neemt men best dus ook contact met de pastoor of de parochie-verantwoordelijke om de juiste en beste oplossing te vinden
en te kijken wat haalbaar is.


 1. Wat is in de kerk vandaag niet mogelijk? (door de bisschoppen momenteel al bepaald tot 19 april)
  1. eucharistievieringen
  2. doopsels
  3. kerkelijk huwelijken
  4. geleide gebedsmomenten met de gemeenschap

Zoeken
Sponsors
  Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag