Tongeren vandaag

Nieuws

Woonzo neemt maatregelen voor kwetsbare huurders

De partners van Woonplatform Limburg stampen nieuwe initiatieven uit de grond om kwetsbare huurders tijdens de coronacrisis te helpen

Coronacrisis

De coronacrisis zet de partners van Woonplatform Limburg (WPL) aan om de dienstverlening anders te organiseren zodat de hulp aan huurders en kandidaat-huurders gegarandeerd blijft. Sinds de uitbraak van het virus zijn kantoor- of huisbezoeken geen vanzelfsprekendheid meer om contact met mensen te leggen.

‘Huurders van sociale woningen zijn kwetsbaar’, zegt Alain Bielen van Cordium. ‘De coronacrisis treft hen extra hard. Vooral oudere, alleenstaande bewoners zien hun sociale contacten drastisch dalen uit voorzorg voor hun gezondheid.’ Daarom ondernemen alle directies actie om hun huurders te ondersteunen.

Telefoonlijn

Vanaf 30 maart is bij Hacosi het initiatief Hacosi Zorgt operationeel. ‘De sociale dienst neemt contact op met huurders en vraagt hoe het met hen gaat,’ zegt Dominique Vrancken. ‘We focussen ons in eerste instantie op oudere bewoners.’

De andere sociale woonmaatschappijen nemen gelijkaardige initiatieven. Ze bieden een luisterend oor, helpen waar ze kunnen en verwijzen door naar andere diensten als dat nodig is. ‘We maakten daarvoor afspraken met lokale organisaties en versterken waar mogelijk bestaande initiatieven,’ zegt Johan Vandekerckhove van Maaslands Huis. ‘Wij sturen elke huurder een brief met een overzicht van initiatieven per gemeente,’ vult Danielle Starren van Nieuw Sint-Truiden aan.

Hygiëne

De partners van WPL stellen alles in het werk om de hygiëneadviezen van de overheid in praktijk te brengen. ‘We onderhouden onze gebouwen met verhoogde aandacht voor oa leuningen,’ zegt Ine Baptist van KBM Beringen. ‘In gebouwen waar bewoners zelf de gemeenschappelijke delen poetsen, sensibiliseren we de mensen en zorgen we voor ontsmettingsmiddel.’

Nieuw Dak werkt aan een filmpje – een how-to om mensen op weg te zetten om oa lichtknoppen en deurklinken grondig te reinigen.

Zorg voor elkaar

De sociale woonmaatschappijen nemen zelf initiatieven, maar roepen mensen ook op goed voor elkaar te zorgen. ‘Kempisch Tehuis bezorgt alle huurders een Beste Buur-kaart,’ zegt Stefanie Gielen. ‘Op zo’n kaart kan een huurder zijn contactgegevens invullen en deze vervolgens achterlaten in de brievenbus van een andere buur die hulp kan gebruiken.’

‘Bij Nieuw Dak blijven de wijkmeesters actief,’ zegt Myriam Indenkleef. ‘We vinden het belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te blijven in de wijk met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.’

Ook Ons Dak blijft de vinger aan de pols houden in de wijken. Koen Van den Bruel vertelt: ‘We nemen contact op met onze kernhuurders om te horen welke sfeer er in de wooncomplexen heerst. Mensen blijken goed “in hun kot” te blijven. Voor de ouderen wordt gezorgd. Buren doen boodschappen voor elkaar.’

Babbel

De huurders zijn kwetsbaar, maar in veel gevallen toch ook omringd. De extra corona-initiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappijen vormen een goede aanvulling op hun bestaande netwerk.

‘Onze huurders hebben nood aan een informele babbel tijdens hun afzondering,’ zegt Inge Gaublomme van Woonzo. ‘Ze stellen het persoonlijke gebaar van hun verhuurder dan ook uitermate op prijs.’

Over Woonplatform Limburg

WPL is een samenwerkingsverband tussen de Limburgse sociale woonmaatschappijen Cordium, Hacosi, KBM Beringen, Kempisch Tehuis, Maaslands Huis, Nieuw Dak, Nieuw Sint-Truiden, Ons Dak en Woonzo. WPL wil door kennisdeling innovatie bevorderen en de efficiëntie en effectiviteit van sociaal wonen in Limburg verhogen.

WPL, samenwerken in en sociaal wonen.

Meer info op www.woonplatformlimburg.be.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag