Tongeren vandaag

Nieuws

Woonzorgcentrum De Motten dient dagprijsverhogingsdossier in

"De dagprijs van Woonzorgcentrum De Motten was niet in verhouding tot het comfort en de geboden dienstverlening. Als stadsbestuur, dat sinds het decreet lokaal bestuur mede het beleid uitstippelt van het woonzorgcentrum, wensen we de dagprijs te brengen naar een niveau dat in verhouding is met de inkomsten van de oudere zorgvragers en de geboden kwaliteit en het ervaren comfort", verduidelijkt schepen van Sociale zaken Jos Schouterden.
“Het OCMW realiseerde in de periode 2009 – 2014 een vervangingsnieuwbouw. Hierdoor groeide het woonzorgcentrum van 143 bewoners (in 2009) naar 165 bewoners (in 2014). Dit betekende een capaciteitsuitbreiding van 16 woongelegenheden en een uitbreiding in het aanbod met 6 kamers voor kortverblijf. De dagprijs kende een verhoging ten gevolge van de nieuwbouw in 2012 naar 43,80 euro en werd vervolgens verhoogd volgens visie van het bestuur en in overleg met de prijzendienst van het ministerie van economische zaken. Tot 2016 evolueerde de dagprijs volgens het meerjarenplan waarna hij stagneerde tot 2019,” aldus Schouterden.

Sinds 01.05.2019 bedraagt de dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten 51,16 euro voor inwoners van Tongeren. De jaarlijkse prijzenmeting uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid omschrijf dat op 1 mei 2019 de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen 59,05 euro bedroeg . De dagprijzen van de openbare woonzorgcentra liggen met een gewogen gemiddelde dagprijs van 56,27 euro 4,94% onder het Vlaamse gemiddelde. Voor Limburg bedraagt de gewogen gemiddelde dagprijs 56,79 euro, voor de Limburgse openbare woonzorgcentra bedraagt de gewogen gemiddelde dagprijs 54,54 euro. De gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid leren dat de gewogen gemiddelde dagprijs voor de woonzorgcentra in Tongeren 54,53 euro bedraagt op 01.05.2019. Uit deze informatie blijkt dat de dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten met 51,16 euro voor inwoners van Tongeren, onder de gemiddelden ligt en dit in de vergelijking met Vlaanderen, Limburg en Tongeren evenals onder het gemiddelde van de koepel van de openbare woonzorgcentra. De lagere dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten in vergelijking met de gangbare gehanteerde prijzen, samen met de financiële draagkracht van de bewoners liggen aan de basis van het dagprijsverhogingsdossier dat werd ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, waar het de doelstelling is vanaf 01.05.2020 een dagprijs te hanteren van 53,50 euro.

“De concrete intentie van het beleid om de dagprijsverhoging in return te bieden aan de bewoner door een uitgebreid investeringsbudget is eveneens een sterke motivator. Zo voorzien de investeringskredieten van de komende jaren een vergroening van de campus, een belevingsgerichte aanpassing van de binnentuin, wifi voor bewoners en bezoekers, bijkomend materiaal om ergonomisch te werken met het oog op het welzijn van de medewerkers en het comfort van de bewoners en inspanningen op vlak van infrastructuur, vorming en werkorganisatie specifiek met oog op bewoners met dementie. Hiermee zet het bestuur de investeringen van het afgelopen jaar verder waar recent geïnvesteerd werd in een nieuwe schoonmaakmethodiek met nieuw materiaal, zetels en gordijnen,” besluit An Christiaens, burgemeester wnd.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame