Tongeren vandaag

Archief

Wintertocht TWV

De Tongerse Wandelvrienden organiseren vandaag hun Wintertocht om het jaar af te sluiten.
De deelnemers kunnen kiezen tussen 5 afstanden: van 4 tot 20km.
Vertrek en inschrijving: in Viio humaniora (Beukenbergweg).
Er zijn al honderden stappers onderweg

Centrum zonder stroom

Het stadscentrum heeft een half uur zonder stroom gezeten. Intussen is het probleem weer opgelost

Davy Deprins, nieuwe voorzitter van de jeugdraad

Davy Deprins (24) is de komende 2 jaren de nieuwe voorzitter van de Jeugdraad. Hij woont in Henis en was lid van KLJ Riksingen. Davy volgde zopas een opleiding preventieadviseur. hij is aan de slag bij Rajapack (Tongeren-Oost).  
"Ik zou graag meer onderlinge samenhang brengen tussen de verschillende jeugdverenigingen. In 2019 komt er terug een 'Nacht van de Jacht' en in 2020 hopelijk een 'Dag van de -14-jarigen".
Uittredend jeugdschepen An Christiaens is de komende legislatuur opnieuw jeugdschepen: "We willen op hetzelfde elan verdergaan" 

Kerstfeest Gastama '18

Deze namiddag organiseert GASTAMA een kerstfeest voor de kinderen van vluchtelingen. Er zijn 95 kinderen ingeschreven.
In de feestzaal van viio (College) worden ze verwend met cake, speculaas en wafels. Sommige ouders hebben specialiteiten van hun land meegebracht. 
De kinderen krijgen een geschenk van de 'kerstvrouw'. De ouders mogen kleding uitkiezen. 
"We ontfermen ons over 3 verschillende vluchtelingen: erkende; zij die nog in procedure zijn en niet-erkende", wist voorzitter Ivo Cauberghe 

Stad Tongeren ondertekent charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’

De stad Tongeren ondertekende het charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’. Initiatiefnemers zijn het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.


Patrick Dewael, burgemeester: “De stad  Tongeren is één van de 231 lokale partners die een vredesboom hebben aangeplant tijdens het weekend van 10 november. Met het ondertekenen van dit charter engageren we ons om de vredesbomen van 2018 te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed, met als doel een levend vredesmonument te creëren dat ook de komende decennia zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool voor de toekomst, verankerd in een oude traditie.”
Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. Met deze vredesboom willen we alle oorlogsslachtoffers blijvend herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie, maar  is ook een moment om stil te staan bij vrede vandaag en morgen.
Patrick Jans, schepen van milieu: “De vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog werden op 11 november officieel afgesloten. Op vrijdag 9 november hebben we de winterlinde geplant in Piringen (Hoek Hossenstraat en Smisberg). We kozen voor deze boomsoort omdat deze sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant wordt. Hij heeft een hoog herstellingsvermogen en wordt heel oud. Onze keuze legt ook een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.”
De actie 'plant een vredesboom' is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

 

Eindejaarsactie Donderdagmarkt (4)

Wie in december iets op de donderdagmarkt kocht, ontving een deelnemersformulier om in te vullen en te deponeren in de urne aan Ambiorix. Stipt om 12u werden 5 trolleys verloot, gevuld met marktwaren. 
De winnaars van vandaag zijn:
- Wendy Slechten
- Marie-Josée Swennen
- Philomène Weerelds
- Jean Jans
- Céline Quix

en omdat het de laatste keer was, werd er een extra winnaar uitgeloot en zijn de trolley's extra gevuld
- Robert Clérinx

François Rosmeulen gehuldigd

Gisterenavond werd François Rosmeulen uit Riksingen in de bloemetjes gezet in zaal Casino. Dat gebeurde op het einde van de operette.
François (81) was gedurende 55 jaar actief bij het gezelschap van Casino. In 1963 maakte hij zijn debuut tijdens de operette ‘De bloem van Hawaï’. Van 1980 tot 1985 was hij solist bij het Limburgse Salonorkest. Tussen 1990 en 2015 zorgde hij voor de regie in het Casino en vertolkte hij één van de hoofdrollen. In 2010 ontving François de ‘Cultuurprijs van de Stad Tongeren’. Hij blijft deel uitmaken van het bestuur maar hij zal niet meer op het podium te bewonderen zijn

Kerstconcert in Basiliek

Jeugdkoor 't Basikliekje en Pentagonix (Academie) brengen deze namiddag een kerstconcert in de Basiliek. 
't Basikliekje voert 'Het meisje met de zwavelstokjes' op
en Pentagonix zorgt voor 'Winterwonderland'

Kerstpakketten

Deze middag gaan de vrijwilligers van de 'Dansende Kerstlichtjes' een 30-tal kerstpakketten aan huis bedelen.
Naast voedingsmiddelen bevatten de pakketten ook huishoudproducten.
"De mensen die de grootste armoede kennen, treden daarmee niet naar buiten. Zij komen ook nooit naar het kerstmaal", weet Jo Claes  

Kerstmaal Dansende Kerstlichtjes

Vanavond worden 95 minderbedeelde Tongenaren in buurthuis Sint-Gertrudis (Riksingen) in de watten gelegd door ‘De Dansende Kerstlichtjes’.
Voor deze 7de editie kunnen initiatiefnemers Jo en Daniëlle Claes weer terugvallen op 17 vrijwilligers. De gasten worden getrakteerd op een kerstmaal met soep, warm- en koud buffet en een uitgebreid dessertbuffet. Voor de 30 aanwezige kinderen  ligt een speelgoedpakket klaar.
Er is animatie voorzien (schminkstand, ballonnenclown).
Telma en Lowie (uit Kerniel) zorgen voor live muziek.

“We hebben 4 dikke sponsors: Ladies Circle, Rotary, ’t Kliekske en Agora. De spaarpotten in de winkels hebben meer opgeleverd dan vorig jaar”, vertelde Jo Claes

Overzicht: