Tongeren vandaag

Archief

Burgers Eerst doet mee met gemeenteraadsverkiezingen

Politiek nieuws van en voor de burger van Tongeren én Borgloon

Een tiental leden en sympathisanten van Burgers Eerst is deze voormiddag present op de donderdagmarkt aan Ambiorix om kenbaar te maken dat ze aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen en ze starten ook met 3 verschillende petities rond het nieuwe mobiliteitsplan van ‘De Lijn’.

"‘Burgers Eerst’ is een burgerbeweging die zich afzette tegen het fusieplan van Tongeren met Borgloon, dat werd bedisseld tussen beide stadsbesturen zonder inspraak van haar burgers. De burgerbeweging verplichtte het Tongers stadsbestuur tot het houden van een volksraadpleging over de fusie. Voor de uitslag van het referendum bleven beide stadsbesturen zoals bekend Oost-Indisch doof. Als nieuwe partij willen we ons oor te luister leggen bij de burgers van beide steden om te weten wat er leeft onder de mensen en daar naar handelen.

Als partij beogen we de burger beter te betrekken bij het beleid in een streven naar een hechte samenleving, een samenleving waar we oog hebben voor mekaar en voor onze omgeving: oog voor de noden van de mensen, oog voor de leefbaarheid van onze beide steden en de dorpen eromheen, oog voor markante gebouwen, die verkommeren of dreigen verloren te gaan, oog voor ons landschap dat verschraald, oog voor zoveel meer.

De daad bij ‘t woord voegend, verzamelen we de komende maanden handtekeningen voor 3 verschillende petities rond het nieuwe mobiliteitsplan van ‘De Lijn’. Het is onze manier om voeling te houden met de burger en te vernemen wat er leeft onder de mensen.

De week die komt posten we ook onze eerste brochure in de Tongerse en Loonse brievenbussen.

Hopelijk slaat onze boodschap aan en vertaalt zich dat in verkiezingssucces voor de nieuwe partij", wist kopman Tijs Posen

Tongerse stelt dierenboek voor

Deze namiddag stelde de Tongerse Jessie Jans (35) haar allereerste boek voor in de bib: 'Wild van mama' is een prentenboek over de sterke band tussen babydieren en hun mama. Jessie zorgde voor de tekeningen en de teksten. 
"Dit is mijn eerste boek. Ik teken al van toen ik nog heel jong was. Ik teken graag dieren en natuurelementen. Zelf heb ik geen dieren, maar zoontje Ferne is gek van dieren". In het boek staan 12 verschillende dieren. Jessie heeft er een jaar aan gewerkt: "Ik heb nogal een intense tekenstijl". Ondertussen heeft ze al plannen voor een vervolgverhaal: 'Wild van papa's', over 12 papadieren: "Ik heb er al 14 ontdekt, o.a. de keizerpinguïn". 
In het boek staan ook weetjes over opgroeien. Haar zoontje heeft mee geholpen. Hij mocht 1 bloempje tekenen. 

Wild van mama is te koop voor 19,95 euro : in de boekhandel, bij uitgeverij Clavis (waar Jessie werkt) of online: www. huppatee.be 

Jeugdschepen An Christiaens vertelde dat maart de 'Jeugdboekenmaand ' is: "Er wonen 32.000 mensen in Tongeren, maar er zijn er niet veel die een boek geschreven hebben. Auteur Jessie komt namiddag hier zelf voorlezen. Het boek is een eerbetoon aan alle mama's". 

Tongeren bevraagt haar inwoners over veilige en propere buurten

De dienst Veiligheid en preventie werkt dagelijks hard om onze buurt proper en veilig te houden. Om gericht op te treden tegen overlast, peilt de stad Tongeren naar het veiligheidsgevoel van haar inwoners op straat.

Burgemeester Patrick Dewael benadrukt: "We willen dat elke Tongenaar zich prettig voelt in zijn of haar buurt. Daarom stellen we graag wat vragen over eventuele overlast en gevoelens van onveiligheid. Met jouw hulp kunnen we specifieke maatregelen nemen tegen bepaalde vormen van overlast en criminaliteit. Het invullen van de enquête duurt slechts een paar minuten. Je blijft volledig anoniem, jouw identiteit en antwoorden worden niet gekoppeld."

In 2023 ontving de dienst Veiligheid en Preventie 333 meldingen, waarvan 48% betrekking had op sluikstort of zwerfvuil. Dit percentage blijft stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. De aanpak van sluikstort blijft een uitdaging, daarom zullen mobiele camera’s worden ingezet om sluikstorters af te schrikken en te beboeten. Dit is een positieve stap voorwaarts in onze strijd tegen vervuiling.

De resultaten van de enquête zullen dienen als leidraad voor preventieve acties, zoals tijdens de Week van de Handhaving van 7 tot 13 oktober. Deze informatie zal ook worden geïntegreerd in ons camerabeleid en de dagelijkse activiteiten van de gemeenschapswachten, waardoor onze aanpak nog effectiever wordt.

Stad Tongeren is vastbesloten om naar haar inwoners te luisteren en hen tegelijkertijd te informeren over ons werk op het gebied van veiligheid en preventie. Laten we samenwerken om Tongeren niet alleen proper en veilig te houden, maar ook om het nog beter te maken!

Deel jouw ervaringen en ideeën over overlast en veiligheid door de QR-code in de stadskrant die deze week in de bus ligt te scannen of via de website van stad Tongeren: www.tongeren.be/enquete-veiligheid. Jouw betrokkenheid kan echt het verschil maken. De enquête staat open tot en met 30 april 2024.

Vondsten uit Keltische elitegraven van Wijshagen nu definitief in GRM Tongeren

Tussen 1984 en 1987 vonden in het toenmalige Meeuwen-Gruitrode verschillende opgravingen plaats. De vondsten bleven eigendom van de gemeente. Een selectie ervan is al jarenlang te zien in de vaste collectie van het Gallo-Romeins Museum.
De gemeenteraad van Oudsbergen besliste recent om de vondsten aan Tongeren over te dragen. Tijdens de gemeenteraad van gisteren aanvaardde Tongeren formeel de schenking. Het Gallo-Romeins Museum voegt zo definitief een aantal topstukken toe aan zijn collectie.

Keltische elitegraven en Romeinse offergaven (Wijshagen)

In de periode 1984-1987 organiseerden de toenmalige gemeente Meeuwen-Gruitrode en de Nationale Dienst voor Opgravingen verschillende opgravingscampagnes in het gehucht De Rieten (deelgemeente Wijshagen). De plek staat bekend om zijn nog duidelijk zichtbare Keltische grafheuvels.
Onder die grafheuvels vonden archeologen onder andere de inhoud van drie elitegraven uit de 5de-4de eeuw v.Chr. De vondsten zijn uniek voor België. Ze getuigen van contacten tussen vooraanstaanden uit onze regio met die van verderaf gelegen gebieden. Eén graf bevatte een cista a cordoni, een geribd bronzen vat, cilindrisch van vorm. Waarschijnlijk kwam het uit Zuid-Europa. In dat graf werd ook paardentuig aangetroffen: bronzen sierelementen voor het hoofdstel en een ijzeren bit. Twee andere graven bevatten een situla, een ander type bronzen vat, afkomstig uit de regio aan de rivier Ticino, op de grens van Zwitserland en Noord-Italië. In het Keltisch kerngebied in Centraal-Europa dienden een cista of situla als mengvat voor het aanlengen van wijn. In onze regio werden ze gebruikt als urne.

Het Gallo-Romeins Museum toont de grafensembles sinds begin van de jaren 1990. Ze behoren tot de topstukken van het museum.
De Keltische elitegraven werden de afgelopen jaren opnieuw onderzocht door een team onder leiding van prof. Nico Roymans (Vrije Universiteit Amsterdam). De resultaten van het onderzoek worden in de loop van het jaar verwacht. Het Gallo-Romeins Museum zal de nieuwe bevindingen in de huidige opstelling verwerken.
Naast de elitegraven zijn er nog een veertigtal eenvoudige graven uit dezelfde periode. Ook die worden eigendom van Tongeren.

Eveneens in De Rieten vonden de archeologen ongeveer 450 Romeinse bronzen voorwerpen (mantelspelden, armbanden, munten, …). Ze werden er in de 1ste/2de eeuw n.Chr. geofferd op een zogenaamde cultusplaats. Ook van deze objecten toont het Gallo-Romeins Museum een uitgebreide selectie in de huidige opstelling. Ook dit ensemble schenkt Oudsbergen aan Tongeren.

Mesolithische werktuigen (Meeuwen)

Bij de schenking door Oudsbergen horen ten slotte ook honderden artefacten uit vuursteen. Ze werden in 1986-1987 opgegraven in Meeuwen ‘In den Damp’. Dat gebeurde door de gemeente en het Labo voor Prehistorie van de KU Leuven. De plek werd in de jaren 2000 ook onderzocht door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De vondsten dateren uit het laatmesolithicum (5000 – 4500 v.Chr.) en getuigen van (jacht)kampen van groepen jagers-verzamelaars. Het Gallo-Romeins Museum heeft sinds 2024 een deel van de collectie in bruikleen. Ook hiervan zijn een aantal stukken te zien in de huidige opstelling.

Schepen van Cultuur , An Christiaens: “De stad Tongeren is erg blij met deze schenking. We nemen onze verantwoordelijkheid op om de unieke ensembles professioneel te bewaren. We blijven ook investeren in het wetenschappelijk onderzoek ervan.”

Patrick Dewael, burgemeester: “We zijn vereerd met deze schenking. De overdracht geeft aan dat het Gallo-Romeins Museum veel vertrouwen geniet. Het zet zijn status van belangrijkste archeologisch museum in Vlaanderen extra kracht bij.”

Schepen van Toerisme in Oudsbergen, Hanne Schrooten: “We schenken deze vondsten graag aan het Gallo-Romeins Museum, zodat ze op een professionele manier bewaard en beheerd kunnen worden. Aan het archeologisch park De Rieten in Oudsbergen verandert er voor alle duidelijkheid niets. Wat je vandaag in De Rieten ziet, zijn replica’s van de vondsten uit de jaren 80. We zijn ook overeengekomen met het museum dat wij de vondsten mogen lenen wanneer we een tijdelijke tentoonstelling of expo willen organiseren.”

Gemeenteraad 25/03

Vanavond was het gemeenteraad. Er waren 3 raadsleden verontschuldigd. Er waren 12 agendapunten en 5 voor het OCMW. 

Tijdens de voorafgaande Politieraad werd de ambtstermijn van korpschef Geert Luypaert met 5 jaar verlengd.
Hij werd eind april 2019 aangesteld , maar ging pas in september 2019 aan de slag in Tongeren/Herstappe

Stadswandelingen met gids

Vanaf aanstaande zaterdag 30/03 gaan de gratis tours in Tongeren weer van start

Nieuw: kies het thema van je begeleide wandeling!
Heb je interesse in het Romeins verleden van onze stad of wil je meer te weten komen over het leven van de begijntjes in het begijnhof? Spreken de moderne kunstwerken je aan of ga je toch liever voor de traditionele stadswandeling?

Hier vind je het wekelijkse aanbod: www.visittongeren.be/gratis-bezoek

Wees er snel bij en reserveer je plekje! Stad Tongeren Visit Haspengouw Visit Limburg


Palmprocessie in Nerem

Deze voormiddag werd in Nerem de oude traditie van de palmprocessie in ere hersteld. Zowat 70 dorpelingen stapten mee. Onderweg las diaken Kris Buckinx Bijbelse teksten voor. "Aan het begin van de Goede Week willen we de intocht van Christus herdenken". Na de misviering werd er een palmtakje op de graven gestoken. "De vraag voor een palmprocessie is vanuit de dorpelingen gekomen en dan moeten we luisteren hè. De opkomst is behoorlijk. Vroeger trokken ze een processiekleed aan. Er liggen er nog ergens in de kerk. Dat is voor een volgende editie. Het was niet simpel om aan palmtakken te geraken door de buxusmot", vertelde pastoraal coördinator Josiane Houben

.Josiane Houben neemt de functie van pastoraal coördinator waar omdat de pastorale eenheid Sint-Marcus (Vreren, Nerem, Sluizen, Diets-Heur, Mal , Rutten) de enige is in het bisdom zonder een priester

Partnerwalk 2024

Vandaag is er de jaarlijkse Partnerwalk, een wandeling t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

De inschrijvingen vinden plaats in de lokalen van het BCG op Overhaem, nog tot 15u 

Er is keuze tussen 5 - 10 -15 en 20 km

Geen fan van wandelen of niet goed te been? Ook dan ben je welkom voor een gezellige babbel en lekker drankje of hapje!

Huwelijksjubilarissen van maart en april '24

Namiddag zijn de huwelijksjubilarissen van maart en april ontvangen in de foyer van cc De Velinx:11 koppels: 

4 Diamanten
(60 jaar)

- Eugène Hansen (Ketsingen) en  Laurette Roeffart (Piringen)
- Laurent De Zutter (Zottegem) en Maria Hofmans (Tongeren)
- Vic Creten (Tongeren) en Eliane Chasseur (Tongeren)

7 Gouden (50 jaar)

-  Marc Frederickx (Berchem) en Anne-Marie Schutters (Brasschaat)
- Jozef Duchateau ('s herenelderen) en Nicole Mouchaers (Hoeselt)
- Jos Fastré (Beverst) en Genoveva Barthels (Tongeren)
- Raymond Vanderleyden (Sint-Truiden) en Monique Roebben (Vliermaal)
- Chretien Coenegrachts (Tongeren) en Albertine Byloos (Munsterbilzen)
- Ivon Vandergeten (Heers) en Leona Frans (Heers)
- André Hardy (Sluizen) en Mia Barée (Lauw)
- Julien Daniels (Winterslag) en Rachelle Wijnen (Overrepen)

Sportkampioenen '23 gehuldigd

Vanavond zijn in cc de Velinx de sportkampioenen van 2023 gehuldigd.

 Alain Simon (Sportdienst) zorgde voor de verwelkoming: "Welkom op het gala van de sport. Traditiegetrouw passeren hier de strafste Tongerse sporters van het afgelopen jaar de revue. De prestaties waren wederom van hoog niveau, de kandidaten aan mekaar gewaagd".

 DJ VM (Ibe Van Marsenille) zorgde voor de muzikale omlijsting

Sportschepen Patrick Jans: "Vanavond geeft de crème de la crème van de Tongerse sport present. 20 kampioenen passeren de revue.Hun totaalpalmares oogt indrukwekkend: 38 Limburgse, 12 Vlaamse en 22 nationale podiumplaatsen werden behaald. 8 x werd er op Europees niveau gestreden en 4 x was er een deelname aan een WK. Ik wil niet alleen iedere genomineerde, maar ook de trainers, het ganse begeleidingsteam en familie proficiat wensen met de behaalde resultaten".

Stefan Rondags (Sportdienst) mocht de laureaten van vorig jaar op het podium uitnodigen om hun 'vaste trofee' af te halen: "Vorig jaar werden in 6 categorieën atleten of ploegen gehuldigd en de laureaten krijgen een trofee die ze definitief mogen houden". 

Tim Jacobs (Sportraad) mocht de trofeeën overhandigen aan Liezel Everars (beloftevol sportfiguur); Céline Weynen (beloftevol meisje); Arne Collas (beloftevolle jongen); U19 Datovoc (beloftevolle jeugdploeg); Frederic Gaspard (sportman) en Nat2 Datovoc (sportploeg)

Nu volgde het echte werk: de toekenning van de prijzen '2023'
* Beloftevol sportfiguur

De genomineerden: Nathan Bentaya (karate), Noah Steegen (BMX) en Liezel Everars (dressuur)

Het palmares van de laureaat

Schepen Patrick Jans mocht de trofee overhandigen aan Liezel Everars, deze 'crème de la crème van de paardensport'
* Beloftevol meisje

De genomineerden: 3 kanjers uit de ADD-familie; de zussen Lisse en Elodie Francart en Marthe Nyssen

Het palmares van de laureaat

Schepen Gerard Stassen mocht de trofee overhandigen aan Marthe Nyssen, deze 'veelwinnares uit Moelingen', dochter van Isabella Sluysmans
* Beloftevolle jongen

De genomineerden: Arne Collas (boogschutter) en Matteo Gardini (loper bij ADD)

Het palmares van de laureaat

Schepen Jeannine Vanvinckenroye mocht de trofee overhandigen aan Arne Collas, dit 'jonge schutterstalent met nog veel marge'
* Beloftevolle jeugdploeg

Niet minder dan 10 ploegen kwamen in aanmerking voor deze trofee. De 3 genomineerden; .de Interprovinciale U16 van KSK Tongeren; de U19 van Datovoc en de meisjes U14A van Basket Tongeren 

Het palmares van de laureaat

Burgemeester Patrick Dewael mocht de trofee overhandigen aan de U19 van Datovoc, 'de ploeg die een abonnement heeft op dit podium'
* Sportvrouw

De genomineerden: Sonia Van de Paer (ruiter Volharding Riksingen), Amber Bienkens (ruiter Volharder Riksingen) en Isabella Sluysmans (loopster ADD)

Het palmares van de laureaat

Schepen Patrick Jans mocht de trofee overhandigen aan Isabella Sluysmans, 'de grand dame van de lange afstand' die deze wisseltrofee al 3 x won
* Sportman: niet minder dan 9 kandidaten kwamen hiervoor binnen

De genomineerden: Bram Rouffa (loper ADD), Bram Lentjes (pylonracer TMV) en Maarten Vanhaeren(schutter Handboog Tongeren)

Het palmares van de laureaat

Schepen Evelyne Stassen mocht de trofee overhandigen aan Bram Rouffa, 'de kilometervreter van ADD'
* Sportploeg: hiervoor werden 7 ploegen ingestuurd

De genomineerde ploegen: A-ploeg Basket Tongeren, het estafetteteam van ADD; Pickleball Tongeren (Rik Uten en Kim Nossin)

Het palmares van de laureaat

Sportschepen Patrick Jans mocht de trofee overhandigen aan de A-ploeg van Basket Tongeren, 'dèabsolute basketklasse'

Het slotwoord was voor Rudi Francart, voorzitter Sportraad: "In Tongeren kunnen heel wat sporten beoefend worden. Het is fijn vast te stellen dat de kampioenen uit diverse sporten komen, maar als sportraad zijn we echter ook bezorgd omdat we jaarlijks vaststellen dat de lijst waaruit we kampioenen kunnen kiezen korter wordt. Nochtans telt de Sportraad 60- aangesloten clubs. We worden goed ondersteund door de stad via diverse tussenkomsten, maar we vragen toch blijvende aandacht voor:
- extra ondersteuning, ook voor kleinere clubs
- aandacht voor de verouderde en versleten infrastructuur: historisch zijn we 'de Oudste stad van België', maar we willen ook sportief 'de Eerste stad' zijn. 
- aandacht voor vereenvoudigde administratie voor de sportclubs: als toiletpapier het enige papier is dat nog gebruikt wordt door digitalisering, dan behalen we misschien wel olympisch goud in efficiëntie en duurzaamheid
- meer aandacht voor de vrijwilligers, een uitstervend ras! Zonder hen zijn er geen clubs, geen trainingen, geen wedstrijden en geen kampioenenhulde....
Geniet van uw titels, blijf met plezier uw geliefde sport beoefenen want 'Kampioen zijn blijft plezant'!

Overzicht: