Tongeren vandaag

Archief

Avondmarkt 08/05

Omdat het morgen O.H.H. is en geen markt is er vandaag een avondmarkt! Van 18 tot 22 uur kun je genieten van lekkernijen, snuisterijen en meer.
Veel winkels houden hun deuren open tot 20 uur. 

Donderdag 9 mei (Hemelvaart), vrijdag 10 mei (brugdag) en maandag 20 mei (pinkstermaandag) zijn alle OCMW- en stadsdiensten gesloten

Sportzaal Sint-Lutgart ingezegend

Deze namiddag werd de gloednieuwe sportzaal van BS Sint-Lutgart ingezegend door pastoor Jeeva. 
De hal bevat 2 volleybalvelden en is 700 m² groot. Buiten de schooluren wordt de hal ter beschikking gesteld van een aantal sportclubs: jiujitsu, karate, yoga en ook voor kinderkampen en vakantiekampen. "De kostprijs bedraagt 1 mio euro, via Agion krijgen we 70 procent subsidies. De hal is uitgerust met zonnepanelen, vloerverwarming en een warmtepomp. Er is een wand uitgerust met een wit scherm voor projectie zodat er cognitieve- en motorische vaardigheden kunnen geoefend worden, bvb om de rekentafels in te oefenen door met een bal te werpen. We hebben bewust gekozen om geen parking te voorzien", vertelde de directeur.

 Pastoor Jeeva zegende alle wanden van de hal en ook alle lokalen

zelfs de technische ruimte

en ook het kruisbeeld dat in de inkomhal wordt gehangen

Verkiezingsdebat voor Viio

Deze namiddag werd er voor de Viio-leerlingen (5+6+7e jaar) in cc de Velinx een verkiezingsdebat gehouden. 
Moderator was politiek journalist Timmie Van Diepen (HBvL)
Elke Vlaamse politieke partij mocht 1 kandidaat afvaardigen:
- Vlaams Belang: Dieter Keuten
- Open VLD: Tuur Philips
- PVDA: Kim De Witte
- Vooruit: Dries Martens
- N-VA: Jan Peumans
- Groen: Ruben Stassen
- CD&V: Steven Mathei

Philips (23) was de jongste en Peumans (73) de oudste. 
Tijdens de voorstelling kreeg Keuten (Vlaams Belang) het meeste applaus en werd Tongenaar Stassen (Groen) op boegeroep onthaald

Leerkracht Jan Dupain zorgde voor de inleiding: "9 juni is de hoogdag van de democratie. Het is de eerste keer dat jullie moeten gaan stemmen en zij die ouder zijn dan 18 jaar moeten zelfs 3 stemmen uitbrengen. Jullie mogen mee bepalen hoe Vlaanderen, België en Europa zullen bestuurd worden. Grijp die kans!" 

Vóór het debat echt van start ging, moesten de leerlingen hun kiesintenties uitdrukken door op hun favoriete partij te stemmen: hierbij haalde Vlaams Belang 44 procent en N-VA 22 procent.

Er werden 2 thema's behandeld: 
1. asiel en migratie 
2. milieu en mobiliteit

Aansluitend op het debat moesten de leerlingen opnieuw stemmen voor een partij: 
Hierbij veroverde Jan Peumans 40 procent van de stemmen voor N-VA en moest Vlaams Belang .een aantal procenten inleveren. Groen moest het stellen met amper 2 procent

Josy Deckers schrijft zijn 8ste wielerboek

Met ‘Gidon van Glorie’ is Josy Deckers (67) al aan zijn achtste publicatie toe over Tongerse wielerlegendes.
Met dit boek wil Josy de verhalen, herinneringen en triomfen van deze acht Tongerse naoorlogse wielrenners in ere houden: Marcel Vermeiren, Jean Vliegen, Gerard Deborre, Jozef Pansar, Jacques Schoubben, Raymond Vrancken, Roger Vandersmissen en Frans Schoubben. Om aan informatie te geraken raadpleegde Josy het krantenarchief van HBvL en Het Volk. Hij ging ook langs bij de familie van de Tongerse wielerlegendes.

Josy verzamelt al sinds 1965 allerlei spullen over wielrenners: “Mijn eerste prentjes haalde ik uit de kauwgomverpakking. Eind jaren ’70 ging ik mee met de Safir-renners om hen tijdens de koers eten en drank aan te reiken. Ik mocht zelfs mee in de volgwagen”. Josy ging met de renners mee voetballen en dat als enige niet-renner. Zo heeft hij ooit met Herman Vanspringel minivoetbal gespeeld! De hobbykamer van Josy is een heus wielermuseum: “Ik bezit de WK-trui van Felice Gimondi en mijn oudste wielershirt is dat van Dieudonné Smets uit 1926”. Ik heb ook een valhelm van Roger Vandersmissen uit de jaren ’50. Van Tony Houbrechts heb ik 350 foto’s. Ik schrijf de Tongerse wielergeschiedenis voor de komende generaties, want anders gaat die verloren. Een liefdesroman schrijven lukt me toch niet. Als ik er niet meer ben, verhuist mijn verzameling naar het Stadsarchief”, weet Josy.

Het eerste wielerboek (Groot-Tongeren, een eeuw wielrennen) van Josy verscheen in 1997. In 2008 werd hij getroffen door een infarct en moest hij opnieuw leren schrijven. In 2015 verschenen de 4 delen: 'Historie der Tongerse wielergoden' . In 2021 kwam het boek over Victor Lenaers en in 2023 over Ivo Molenaers.

Josy is voorlopig nog niet uitgeschreven: Volgend jaar in juli verschijnt in Aalst een boek over de Safir-renners van 1978 tot 1986. Daar zaten ook drie Tongenaren tussen Ludo Frijns., Maurice Petry en Tony Houbrechts. En over twee jaar volgt deel 2 van ‘Gidon van Glorie’. “Dan ben ik uitgeschreven! Alhoewel, aan een boek over Waalse renners wil ik wel meehelpen en over die van Borgloon, daar waren er maar een paar actief, dus dat zal maar een dun boekje worden”, lacht Josy.

Het boek ‘Gidon van Glorie’ telt 180 pagina’s en honderden foto’s. Het is een uitgave van het Stadsarchief. Ruth en Veerle zorgden voor de lay-out.
Tot 12 mei
kan je voorinschrijven aan 30 euro (BE67 4538 2141 5187 vzw KLGOG met vermelding ‘Gidon van Glorie’.
Achteraf is het boek te verkrijgen in het Stadsarchief en de Tongerse boekhandels aan 45 euro.

Het boek wordt op 6 juni om 19u voorgesteld in de feestzaal van het stadhuis.

Politiezone Tongeren/Herstappe en de gemeenten Borgloon, Heers en Wellen zullen samensmelten tot politiezone Haspengouw

Vrijdag kwamen de burgemeesters van Tongeren, Borgloon, Heers, Herstappe en Wellen samen om met het oog op het oprichten van de nieuwe politiezone rond Tongeren enige afspraken te maken.

Tijdens deze opstartvergadering stelde de korpschef van PZ Tongeren/Herstappe, Hoofdcommissaris Geert Luypaert, aan de verschillende burgemeesters en in aanwezigheid van de wnd korpschef R Maes het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur van de toekomstige politiezone voor alsook het ontwerp van de samenstelling van het operationeel en het administratief en logistiek kader.

Zij zijn het er met zijn allen over eens dat het nodig is om te investeren in personeel om aan de inwoners een sterke en efficiënte dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, die inspeelt op ieders behoeften en verwachtingen. Door de krachten en kennis te bundelen én nieuwe gespecialiseerde profielen aan te werven zal de nieuwe politiezone meer en beter gewapend zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan in een steeds complexer wordende samenleving, aldus HCP Geert Luypaert.

Het is uiteraard niet de bedoeling om de nieuwe functies/profielen al dadelijk te voorzien, maar deze geleidelijk aan de komende jaren aan te werven.

De volgende stap is dan om in de loop van de maand juni deze voorstellen met betrekking tot de personeelsformatie en de organisatiestructuur voor te leggen aan de verschillende syndicaten tijdens een gezamenlijke BOC ( Basis Overleg Comité) om ze daarna formeel te kunnen laten goedkeuren door de verschillende gemeenteraden.

De burgemeesters zijn het er ook over eens dat de administratieve zetel van de toekomstige politiezone het politiecommissariaat van Borgloon wordt en dat in Tongeren de operationele zetel gevestigd wordt. Om de nabijheid met de burger te kunnen blijven verzekeren, blijven de politionele antennes in Borgloon, Heers, Wellen en in het Praetorium van Tongeren behouden.

Nu de krijtlijnen van de nieuwe politiezone meer en meer uitgetekend worden, kunnen de personeelsleden van deze politiezone rond Tongeren via werkgroepen nog meer en beter aan de slag om de toekomstige werking binnen hun diensten op elkaar af te stemmen en te optimaliseren om vanaf 1 januari 2025 helemaal operationeel te kunnen zijn.

Tot slot waren alle burgemeesters het er unaniem over eens om PZ Haspengouw als naam voor de nieuwe politiezone aan de bevoegde gemeenteraden voor te stellen.

Prijsuitreiking poëziewedstrijd Willemsfonds '23

Vanavond werden in de bovenzaal van Au Phare de 10 genomineerden ontvangen van de 2-jaarlijkse poëziewedstrijd van het Willemsfonds die gekoppeld was aan de Euro-kartoenale. 
Het thema was: 'De toekomst van mobiliteit'.
De wedstrijd was gericht op de leerlingen van de secundaire scholen van Tongeren, Borgloon en Kortessem. Er werden zowat 100 gedichten ingediend. 
Van de 10 genomineerden, zijn er 8 leerlingen van Campus Plinius en 2 van De Dageraad.

Luc Ponet verzorgde de inleiding: "Het Willemsfonds is één van de 3 culturele fondsen in Vlaanderen, het is het oudste en het belangrijkste. Het draagt cultuur en taal hoog in het vaandel. Het zoekt verbinding via kunst, cultuur en taal. Het is een verdraagzame organisatie. Kunst in al haar vormen met de Nederlandse taal staat centraal. 

N.a.v. de Euro-kartoenale die wij in Tongeren als enige in Limburg tentoonstellen, organiseren we om de 2 jaar een gedichtenwedstrijd voor tieners en om de 2 jaar een internationale voor volwassenen. Dit is de 4e editie. Het was geen gemakkelijke opdracht door dit thema. Maar de jeugd kan er goed mee weg. . Poëzie klinkt hoogdravend. Het is de uitdrukking van impressies via de taal. Het is een vorm van dialogeren. Elk onderwerp is goed voor een poëet of een cartoonist"

De 4-koppige zeer eminente jury heeft gelet op deze 5 criteria:
- het ritme van de woorden en de klank
- de inhoud
- de taal
- het verband tussen poëzie en cartoon
- de pointe (kerngedachte) hoe actueel en zinvol is de inhoud? 
Elk jurylid mocht vervolgens  enkele gedichten voorlezen
Dr. Rudi Stockmans
Prof. Ria Snellinx
Voorzitter Pim Lakay mocht het winnend gedicht proclameren
De winnaars: 
1. Marilène Jansen (4e jr. Humane wetenschappen Campus Plinius)
2. Senne Muijtjens (4e jr. Natuurwetenschappen Campus Plinius)
3. Luna Baldewijns (7e jr. Haarstylist Campus Plinius)

De deelnemers van Campus Plinius vertoeven op dit ogenblik in Barcelona (schoolreis)

Romein onderneemt recordpoging ijshoorn smullen

Deze namiddag ondernam Romeinse veldheer Michel Bellis bij Mario (Stadhuisplein) een poging om een reuzenhoorn gevuld met een tiental bollen te verorberen binnen de 10 minuten.

Michel had veel bekijks, maar slaagde uiteindelijk niet in het opzet..

"Deze stuntactie is een succes. Er hebben al minstens 30 mensen het geprobeerd, maar tot nu toe is niemand erin geslaagd. Sommigen krijgen alles op, maar nooit binnen de 10 minuten", wist Mario. "Dit zijn de grootste hoorntjes in West-Europa. Ze komen uit Spanje. Op 16 oktober komt een 'specialist' uit Amerika langs om te bewijzen dat hij het wel kan". 

51 present op Italiaanse Dag

De dames van Fifty-One amAtae Tongeren zijn ook dit jaar weer present op de Italiaanse Dag. In de Sint-Truiderstraat hebben een kraam waar ze o.a. prosecco, wijn, limoncello, cocktail en tapasbroodje verkopen aan democratische prijzen.
Ze hebben zelfs een rode loper uitgerold om hun klanten te ontvangen.

Hun stand lokt veel volk. De opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Nieuw seizoen voor The Sharks

Baseballclub The Sharks speelden namiddag zijn eerste thuismatch van het nieuwe seizoen. 
De club werd 35 jaar geleden opgericht in Sint-Truiden als The Saints. 3 jaar later volgde een fusie met Hasselt en werden ze The Sharks. Enkele jaren later verhuisden ze naar Broekom waar ze 10 jaar hun thuismatchen afwerkten. Sinds 2006 zijn ze op Klein Veld gevestigd.

Hans Pleumeekers was jarenlang secretaris. Onlangs werd hij tot voorzitter gekroond.: "Onze club heeft een eerste ploeg met 25 spelers en daarnaast zijn er 25 jeugdspelers. De eerste ploeg speelt in de 6e Klasse in Nederland. Alhoewel het een gemengde sport is, kunnen we niet op veel vrouwelijke leden rekenen: 1 in de eerste ploeg en 6 bij de jeugd. In de eerste ploeg is de oudste speler 54 jaar", wist voorzitter Hans.

 De Tongerse Jasmien Lambrechts (17) is de enige vrouw in de eerste ploeg. Ze speelt al 5 jaar baseball. 

Sportschepen Patrick Jans mocht de eerste worp doen: "Dit is een heel toffe club die alles zelf bedruipt". 

Opendeur bij Marieke en Bert

Vandaag (11u tot 18u) zetten Marieke en Bert Daenen de deur open van hun atelier aan de Bilzersteenweg 447 in Riksingen. 
Bert houdt zich bezig met (portret)fotografie en Marieke leeft zich uit met keramiek. 

Overzicht: