Tongeren vandaag

Archief

JAC in Tongeren

Limburg telt momenteel 5 JAC’s: in Maasmechelen, Genk, Lommel, Sint-Truiden en Hasselt. Binnenkort opent er ook in Peer (in maart) en Tongeren (in juli) een vestiging van het Jongerenaanbod van het CAW (JAC). Beringen volgt in 2022. In de jongerencentra kunnen jongeren terecht met allerlei vragen en problemen rond relaties, moeilijke gezinssituaties, seks, drugs, pesten, wonen, rechten en plichten, geweld of misbruik.
Waar de Tongerse vestiging wordt geopend, is nog niet duidelijk.

Jongeren kunnen er binnenstappen tijdens de openingsuren of een afspraak maken. Daarnaast verleent het JAC hulp via telefoon, mail en chat.

Nabijheid van hulp
50% van de psychische problemen bij volwassenen ontstaat vóór 14 jaar, 75% vóór 25 jaar. "Met die cijfers in het achterhoofd besef ik eens te meer hoe belangrijk het is dat jongeren een JAC in de buurt hebben," zegt Koen Albregts, coördinator van JAC Limburg. "In 2019 hielp het JAC 1.200 jongeren. De vormingscel gaf 1 .500 jongeren infosessies over weerbaarheid. Via bekendmakingsacties bereikten we tot 10.000 jongeren. Met de opening van 3 nieuwe vestigingen willen we nog meer mensen bereiken."

Investeren in de toekomst
"Investeren in een JAC, is investeren in een toekomst met volwassenen die stevig in hun schoenen staan," zegt Koen Albregts. "Ik ben ontzettend blij dat de lokale besturen van Peer, Tongeren en Beringen zich met woorden en middelen engageren om een JAC in hun stad op te richten. Door banden te smeden met lokale partners kunnen we nog meer dan vroeger inzetten op preventie, vroegdetectie en interventie van psychische problemen bij Limburgse jongeren."


Boekvoorstelling in Basiliek

Vanavond werd het boek 'Van Castellum tot Monasterium naar Castrum' voorgesteld. Dat gebeurde in de Basiliek! Zowat 130 personen waren present.


Alain Colette, voorzitter van het KLGOG zorgde voor de verwelkoming. hij maakte van de gelegenheid gebruik om aan ledenwerving te doen voor het genootschap: "Leden krijgen gratis toegang tot het GRM en tot de voordrachten ook die van Spraakwater".


Erfgoedschepen Gerard Stassen: "Onze Basiliek is één van de mooiste bouwwerken in Vlaanderen. Voordat men met de bouw begon, kende deze plek al een zeer rijke christelijke traditie. Tijdens de bouw ontstonden rondom het stadscentrum nieuwe handelswijken, verzorgingstehuizen en daarna ook verschillende kloosters, enkele parochiekerkjes en een begijnhof. De evolutie van het Monasterium is een verhaal dat weinig gekend is door het grote publiek. Stadsarchivaris Steven Vandewal publiceerde een werk over de historische- en archeologische stand van zaken van het hart van onze stad".


Auteur, Stadsarchivaris Steven Vandewal: "De title is niet de meest gemakkelijke en de inhoud is niet zo eenvoudig. Castellum (1840 - 1930) is een Romeinse versterking, Monasterium (1910 - 1956 - 1979) is een versterkt kerkelijk gebied en Castrum is een pre-stedelijke versterkte omgeving".

Na opzoekingswerk en het bestuderen van de notities van zijn voorgangers is Steven tot de volgende conclusie gekomen: "Het muurtracé uit de 10de eeuw is opgetrokken met roze mortel. In de 12de eeuw werd witgele mortel gebruikt. Er werd niet in twee fases gebouwd, maar in één grote fase (10e E) die verbouwd werd in de 12e E na de doortocht van de Graaf van Loon. Dus: het plan van Guioth (Castellum) is achterhaald. Op de site rond de Basiliek stond een kerk en gebouwen waarvan de functie of de locatie nog onbekend is. Het was geen kerkelijk gebied, maar wel een religieus en wereldlijk gebied dat omringd werd door muren. Het is een bijzonder verhaal, maar zeker niet uniek. Ook in Brugge, Antwerpen en Gent zien we hetzelfde".


Bisschop Notger (vertolkt door Stephane Nijssen) vertelde zijn verhaal: "Ik herken me hier niet meer: geen poort, geen muren, geen bisschoppelijke residentie meer"Commissie 21/01

Tijdens de commissie van vanavond waren er geen agendapunten van de bevoegde schepenen.

Schepen Guy Schiepers (Openbare Werken) heeft een toelichtring gegeven over de winterwerking en het groenbeheer:
1. holle wegen en houtkanten: zo zijn er een 100--tal in Tongeren. Het zijn de laatste natuurstroken tussen velden en akkers met een grote natuurwaarde voor dieren. Ze krijgen bijzondere aandacht via een beheersplan:
- om erosieproblemen te voorkomen
- uit veiligheidsaspect voor fietsers, wandelaars en voertuigen
- om verwildering te voorkomen
- om sluikstorten te voorkomen
- om inname van gronden af te remmen
Alle holle wegen en houtkanten werden gefotografeerd en in detail beschreven
Jaarlijks wordt 1/4 van die 100 aangepakt en als een holle weg 200m langs is, wordt slechts een kwart daarvan aangepakt om het evenwicht niet te verstoren
Tongeren is opgedeeld in 4 kwadranten
a. tss Sint-Truiderstwg en Bilzerstwg
b. tss Bilzerstwg en Maastrichterstwg
c. tss Maastrichterstwg en Luikerstwg
d. tss Luikerstwg en Sint-Truiderstwg
Het duurt dus 16 jaar vooraleer we rond zijn

2. Maaibeheer door Technische Dienst
Tongenaar betrapt onder invloed

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag heeft een interventieploeg van de politie Bilzen – Hoeselt – Riemst 2 bestuurders betrapt met het rijden onder invloed van drugs en 1 bestuurder onder invloed van alcohol.

Een 3e bestuurder mocht zijn rijbewijs ook voor 15 dagen inleveren na een positieve speekseltest.
De 26-jarige bestuurder uit Tongeren, die op weg was naar het werk, bleek marihuana te hebben gerookt. Alcohol had hij niet genuttigd. Hij werd gecontroleerd om 6.00u op de Tongersestraat in Bilzen tijdens een controle woon-werkverkeer.

Hij zal zich eveneens moeten gaan verantwoorden bij de politierechter.

Commissie 20/01

Tijdens de commissie van vanavond werden de agendapunten van Algemeen bestuur, Milieu en Mobiliteit besproken.

- De stad gaat een overheidsopdracht lanceren voor de volgende tijdelijke tentoonstelling in het GRM: 'Rome, City and Empire' opent in oktober en hiervoor wordt samengewerkt met het British Museum.

- Om de leemte van de Provinciale Sportdienst op te vangen gaan de 12 Zuid-Limburgse gemeenten samen een overlegplatform oprichten. Deze legislatuur zal de hoofdzetel in Tongeren gevestigd zijn

- De snelheidsbeperking (50 km/u) op de Bilzersteenweg en de Sint-Truidersteenweg wordt uitgebreid vanaf het bord 'einde bebouwde kom' tot aan de verkeerslichten thv de Nieuwe Steenweg en thv de Rode Kruislaan
- De 30km-zone rond de scholen wordt vastgelegd: variabele borden aan VIIO (Sint-Truiderstwg en Rode Kruislaan) en Koninksemsteenweg (De Mijlpaal). Al de andere scholen krijgen vaste zones


Linda Lousbergh (diensthoofd Milieudienst) heeft een toelichting gegeven over de toekomstige afvalinzameling via het Optimo systeem
Vanaf 2021 zullen er 6 verschillende huisvuilfracties, om de 14d. opgehaald worden door 1 vrachtwagen: restafval / PMD/ gemengde plastics / keukenafval / tuinafval / textiel.
Hierdoor zal de jaarlijkse bijdrage met 20 euro dalen
Snoeihout kan via afroep worden opgehaald: 15 euro per keer
De groene GFT-bak van 120L wordt vervangen door een bruine van 240L: de huur zal 60 euro bedragen ipv 40 euro
Het quotum huisvuilzakken blijft gelijk vandaagPaulette wint 'Soldenbudget'

De weekwinnaar van de Ambi.pas werd ditmaal uitzonderlijk later gehuldigd omdat die vorige week in het buitenland vertoefde.

Paulette Hertogen (54) uit Ketsingen is de tweede weekwinnaar van de actie 'Win je soldenbudget dankzij je Ambi.pas. Het levert haar 5000 punten, goed voor 500 euro op. De overhandiging vond al voor de 3de keer plaats bij droogkuis Ambiorix (Romeinse Kassei).

'Mijn Leestipper' geeft bibliotheekbezoekers gepersonaliseerd leesadvies

Leners van bibliotheek Tongeren die op zoek zijn naar een goed boek, kunnen vanaf vandaag bij Mijn Leestipper terecht. Via deze applicatie geeft de bib leestips op maat.

An Christiaens burgemeester wnd. en schepen van cultuur: “Het is ongetwijfeld de meest gestelde vraag in de bib: Welk goed boek raden jullie mij aan? ‘Mijn leestipper’ helpt volwassenenzoeken naar een goed fictieboek. Op deze manier wil de bib je nog beter adviseren en inspireren. Je krijgt gepersonaliseerde leestips van Nederlandstalige fictieboeken. We selecteren de boeken op basis van je leesvoorkeuren, leenhistoriek en de collectie boeken in onze bib.”

Mijn Leestipper onderscheidt zich van andere boekentippers door de manier waarop de selectie van de tips gebeurt. Het netwerk van aangesloten bibliotheken brengt interessante thema’s en boekenlijsten aan, met titels die men in de kijker wil zetten. Zo komen aanwinsten, maar even goed ouder werk (terug) in de aandacht. Het algoritme pikt de tips uit die het best aansluiten bij het leesprofiel van de gebruiker. Bij de leestips staat vermeld waarom bepaalde titels aanbevolen worden voor jou: ‘Omdat je Tommy Wieringa hebt gelezen’ of ‘Voor jou geselecteerd in het maandthema Wereldoorlog II’.

Inloggen kan eenvoudig met het ‘Mijn Bibliotheek-profiel’ op mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie wil, wordt bovendien maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht van nieuwe leestips. Zo weet je altijd wat gelezen!

Kinderen leren haken bij KVLV Overrepen

Leren Haken! Jarige Yarinda wou graag, samen met haar klasgenootjes van het zesde leerjaar van GBS De Zevensprong in Piringen, de kneepjes hiervan onder de knie krijgen. Geen probleem. Bij de dames van de KVLV Overrepen kan je altijd terecht.

Josine, Lydia en Gilberte stonden gisteren paraat om hen dit op een amusante wijze, doch kundig bij te brengen.

'Opzetlus', 'de omslag', kortom alle basishandelingen werden onder de loep genomen.
Het doel was ambitieus: bij de eerste les elk zijn (haar) lievelingsdiertje haken.
Natuurlijk was dit een beetje te hoog gegrepen. De meisjes kregen bij afloop een reeds afgewerkt diertje mee naar huis.

Dat het hier enkel meisjes betrof, berust op toeval, er zijn geen jongens in de klas. Joachim, broertje van Yarinda, bewees dat ook jongens dit zonder probleem kunnen aanleren.

bijdrage: Werner Jansen

Widooie feest

In Widooie kunnen de dorpelingen deze namiddag verbroederen tijdens een winterbarbecue met aansluitende nieuwjaarsdrink. Els en Benny (uitbaters van B&B Buit & Rijk) organiseren dit evenement om de sociale contacten tussen de inwoners te bevorderen.

De opbrengst gaat naar het jaarlijks onderhoud van het AED-toestel.

Dopjesdrink bij BCG

Het BCG organiseert deze namiddag een 'dopjesdrink' voor iedereen die betrokken is met de inzamelactie: een 70-tal chauffeurs, sorteerders en spaarders uit zowat 40 inzamelpunten zijn present.


Ze worden getrakteerd op taart en koffie.

"Voor 1 assistentiehond is er 77.500 kg plastic dopjes nodig. Vorig jaar werd er 390.000 kg ingezameld in het hele land.
Het BCG is op zoek naar extra chauffeurs voor het ophalen van de dopjes. Ze kunnen zich melden via 012/23.43.19. Daarnaast kan het BCG ook extra pleeggezinnen gebruiken voor de opvang van puppy's. Ze hebben er elke maand 3 nieuwe nodig. Geen puppy pleeggezin, geen pups en dus ook geen assistentiehond binnen twee jaar", weet algemeen directeur Arthur Vandebosch. Vandaag zijn er 45 wachtenden voor een hond, bij 10 hiervan moet de huidige hond vervangen worden.


Wim Pauwels (midden), een onderwijzer uit Wervik, heeft een liedje gemaakt voor het BCG: 'Drop je dopje' is een kinderliedje om de inzameling van dopjes te promoten. De CD wordt verkocht aan 3 euro. 'Meester P.' schrijft regelmatig kinderliedjes: "Dit is een carnavalsnummer, een polonaise voor een goed doel". Tijdens 'De Warmste Week' heeft hij met zijn klas 300 CD's verkocht t.v.v. het BCG. De videoclip van het liedje is te zien op YouTube.

Het BCG bestaat ondertussen 30 jaar en ze verhuisden 5 jaar geleden naar de Sint-Truidersteenweg. Vandaag tellen ze 57 geleidehondgebruikers en zitten 28 pups in een pleeggezin.


Overzicht: